Vzorový životopis eye

Vzorový životopis si môžete stiahnuť tu (vo formáte .DOC) - vzorove-cvcko.doc [ 102 KB ], alebo si pozrieť jeho náhľadovú verziu nižšie.

 

Životopis musí byť prehľadný, mal by mať viac ako stranu, fotografia je bonusom a mali by ste ho upraviť vždy pri reagovaní na tú konkrétnu ponuku. Ak budete posielať všade rovnaký životopis, nebude to mať absolútne žiaden význam, pokiaľ nereagujete na rovnaký druh pracovného miesta.

 


 

Ž I V O T O P I S

 

Mgr. Ján Novák

adresa: Bežná 23,

040 01 Košice

t. č.: 0912 345 678

 

e-mail: jan.novak@priklad.com

 

VZDELANIE

2006 - 2011 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, ukončené magisterské štúdium

1999 -2007 Osemročné matematické gymnázium Alejová 1, Košice

 

ÚSPECHY VO VZDELANÍ

2011 1. miesto v súťaži Rímsky simulovaný súdny spor

2009/2010 Cena dekanky Právnickej fakulty UPJŠ za výborné študijné výsledky

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

január - máj 2010 advokátska kancelária ST-SW s.r.o.
Pozícia: PRÁVNY PRAKTIKANT
Náplň práce: Administratíva advokátskej kancelárie, tvorba a úprava písomností(platobné rozkazy, exekučné platobné rozkazy, vyjadrenia, žiadosti a pod.).

 

máj 2011 DOHANIALE s.r.o.
Pozícia: PRÁVNY PRAKTIKANT
Náplň práce: Administratívna úprava rozsudkov pred ich vynesením.

 

2011 Občianske združenie
Pozícia: LEKTOR
Náplň práce: Prednášková činnosť na stredných školách na tému občan a spoločnosť, ekonomika, verejné financie, dane, odvody, Európska únia, právo a ďaľšie.

 

08-11/ 2012 DH-KKE, s.r.o.
Pozícia: FIREMNÝ PRÁVNIK
Náplň práce: Pracovné právo - vypracovanie pracovnoprávnych zmlúv, obchodné právo - komunikácia s veriteľmi a dlžníkmi a právny servis pohľadávok, kompletný právny servis so zakladaním obchodných spoločností a ich zánikom, vedenie kancelárie - nadriadený trom zamestnancom.

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

ANGLICKÝ expert - v rámci voľného času prekladám články pre rôzne webové stránky
NEMECKÝ základy

 

PC ZNALOSTI

INTERNET expert

KANCELÁRIA expert - Outlook, Word, Pages, Excel, Numbers, Powerpoint, atď.

WWW Wordpress - viem vytvárať a spravovať webové stránky s administratívnym systémom

 

VODIČSKÝ PREUKAZ

skupina A, B najazdených približne 40 000 km

 

ZÁUJMY

blogovanie

literatúra – náboženská, ekonomická, historická a politická

akademická debata

šport – beh, cyklistika, futbal, korčuľovanie

 

VLASTNOSTI

samostatné analytické myslenie, cieľavedomosť, asertívnosť, komunikatívnosť