Úrad práce v Trnavskom kraji eye

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Ádorská č. 41, Štúrova č.867, 929 48, Dunajská Streda

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda - Detašované pracovisko Šamorín

Bratislavská 35, 931 01, Šamorín

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda - Detašované pracovisko Veľký Meder

Okočská 1, 932 01, Veľký Meder

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Staničná č. 5, 924 01, Galanta

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta - Detašované pracovisko Sereď

Vonkajší rad 795/4, 926 01, Sereď

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Krajinská cesta 5053/13, 921 01, Piešťany

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany - Detašované pracovisko Hlohovec

Jarmočná 3, 920 01, Hlohovec

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

Vajanského 17, 905 01, Senica

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica - Detašované pracovisko Holíč

Hviezdoslavova 17, 908 51, Holíč

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica - Detašované pracovisko Skalica

Gorkého 2, 909 01, Skalica

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica - Detašované pracovisko Šaštín - Stráže

Štúrova 1328/A, 908 41, Šaštín - Stráže

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

J. Bottu 4, 917 01, Trnava