Úrad práce v Prešovskom kraji eye

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok - Detašované pracovisko Spišská Stará Ves

SNP 139, 061 01, Spišská Stará Ves

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Dlhý rad 17, 085 01, Bardejov

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov - Detašované pracovisko Giraltovce

Hviezdoslavova 8, 087 01, Giraltovce

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov - Detašované pracovisko Svidník

Centrálna 812/11, Sovietskych hrdinov 102, 089 01, Svidník

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Kukorelliho 1, 066 70, Humenné

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné - Detašované pracovisko Snina

Partizánska 1057/1, 069 01, Snina

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Dr. Alexandra 61, 060 01, Kežmarok

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok - Detašované pracovisko Spišská Belá

Petzvalová 37, 059 01, Spišská Belá

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. č. 439/16, 058 01, Poprad

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad - Detašované pracovisko Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01, Levoča

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad - Detašované pracovisko Svit

Hviezdoslavova 33, 059 21, Svit

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Slovenská 87, 080 28, Prešov

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov - Detašované pracovisko Lipany

Sabinovská 2, 082 71, Lipany

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov - Detašované pracovisko Sabinov

Námestie Slobody 87, 083 01, Sabinov

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Farbiarska 57, 064 01, Stará Ľubovňa

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa - Detašované pracovisko Podolínec

Mariánske námestie 4, 065 03, Podolínec

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov

Hlavná 26, 091 01, Stropkov

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov - Detašované pracovisko Medzilaborce

Dobrianskeho 89, 068 01, Medzilaborce

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

Námestie slobody 5, Dr. Cyrila Daxnera 85/9, 093 22, Vranov nad Topľou

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou - Detašované pracovisko Hanušovce n/T.

Zámocká 153, 094 31, Hanušovce n./T.