Úrad práce v Nitrianskom kraji eye

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Námestie M. R. Štefánika 9, Župná 15, 945 01, Komárno

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno - Detašované pracovisko Hurbanovo

Komárňanská 117, 947 01, Hurbanovo

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno - Detašované pracovisko Kolárovo

Kostolné nám. 32, 946 03, Kolárovo

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno - Detašované pracovisko Komárno

Ul. Biskupa Királya 30, 945 05, Komárno

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Ľ. Štúra 53, 934 03, Levice

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice - Detašované pracovisko Šahy

SNP 52, 936 01, Šahy

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice- Detašované pracovisko Želiezovce

Schubertova 45, 937 01, Želiezovce

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Štefánikova trieda 88, 949 01, Nitra

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra - Detašované pracovisko Vráble

Hlavná 1221, 952 01, Vráble

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra - Detašované pracovisko Zlaté Moravce

Sládkovičova 3, 953 01, Zlaté Moravce

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

F. Kapisztóryho č. 1, 940 36, Nové Zámky

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky - Detašované pracovisko Šaľa

P. Pázmáňa 52/21, 927 01, Šaľa

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky - Detašované pracovisko Štúrovo

Sv. Štefana 79, 943 01, Štúrovo

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky - Detašované pracovisko Šurany

SNP 149, 942 01, Šurany

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske - Detašované pracovisko Bánovce nad Bebravou

Sládkovičova 60, 957 01, Bánovce nad Bebravou

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Škultétyho 1577/8, 955 01, Topoľčany