Tipy a triky eye

Ako postupovať pri výbere zamestnancov?

 

Firma , aby mala zabezpečený pokojný a plynulý chod, potrebuje vedľa schopného vedenia, tiež schopných pracovníkov. Ak ste začínajúci podnikatelia , teda zahajujete činnosť vašej firmy , je potrebné si najskôr urobiť jasnú predstavu o tom, akých pracovníkov vôbec potrebujete a nastaviť počiatočné podmienky a procesy.

 

 

Je vhodné pritom počítať s tým, že po rozbehnutí činnosti budete nastavenia meniť - v súvislosti s tým, ako súčasne nastavené podmienky vyhovujú chodu firmy.

 

Ako získať zamestnancov ?

 

Dnešný trh ponúka množstvo možností - počínajúc úradom práce, cez personálne agentúry až po rôzne inzertné servery a databázy životopisov uchádzačov.

 

Začnime úradom práce . Vznik každého nového pracovného miesta, rovnako ako jeho obsadenie, je nutné na miestnom úrade práce nahlásiť. Získate podporu úradu práce , môžete vyžadovať informácie o stave na trhu práce a tiež istotu , že zverejnená pracovné pozície zaujme možného zamestnanca .

 

Úrad práce publikuje voľné miesta na svojom portáli, tiež v tlačenej forme na výveskách a ďalej ponúka konkrétne pracovné miesta pri pohovoroch s uchádzačmi. Nedodržanie povinnosti vás však nemusí obísť bez sankcie.

 

Personálne agentúry je dobré využiť najmä pri hľadaní odborných pracovníkov . agentúra si účtuje 2 - 3 násobok hrubej mzdy zamestnanca . Obvykle ale agentúre platíte až pri podpise pracovnej zmluvy a niektoré agentúry dokonca garantujú vrátenie peňazí, ak zamestnanec do troch mesiacov zmluvu ukončí.

 

Personálna agentúra zamestnáva odborníkov na ľudské zdroje a zároveň vám poskytne aj ďalšie služby - napríklad pomoc pri optimalizácii a výbere pracovných pozícií a pracovníkov , zamestnávanie cudzincov a mnoho ďalších .

 

Inzertných serverov platených aj tých zadarmo, je u nás veľa . Servery zadarmo síce lákajú, ale majú svoje nevýhody . Ich návštevnosť je oproti tým plateným omnoho menšia a teda šanca, že si inzerát prečíta ten správny zamestnanec, na vami požadovanú pozíciu a ešte z vášho mesta, je rovnako menšia .

 

Ľudia, ktorí hľadajú dobrú prácu, ju celkom iste nebudú hľadať na serveroch zadarmo . Kvalitná firma hľadajúcich kvalitné pracovníkmi sa nebojí minúť pár stovák eur za inzerciu na účelových serveroch. Ceny špecializovaných serverov práce sú prijateľné - v rádoch stovkách eur a majú podstatne vyššiu návštevnosť. Vaše webové stránky sú inzertných oprávnené a zadarmo - ale otázkou zostáva práve  návštevnosť týchto stránok .

 

Ako sa pripraviť pracovný pohovor

 

Pracovný pohovor je časovo náročnou a dôležitou záležitosťou . Ak ste zvolili pomoc personálne agentúry , tá už za vás vykonala istú selekciu a na vašom pracovnom stole tak zostane minimum životopisov . Možno predpokladať , že agentúra zvolila tie najlepšie zodpovedajúce uchádzača.

 

V prípade inzercie na serveroch máte na stole možno niekoľko desiatok životopisov a je nutné , aby ste si selekciu vykonali sami a potom pozvali uchádzačov na pohovor . Nielen na pohovor , ale aj na selekciu sa oplatí prizvať si druhú, nezávislú osobu, ktorá vám pri výbere pomôže .

 

Pohovor je dobré viesť na pokojnom mieste , v pojednávacej kancelárii resp. zasadačke, kde nebudete nikým a ničím rušení, teda ani mobilným telefónom. Dobre sa pripravte, vyberte vhodné otázky, ktoré sa budú týkať priamo ponúkanej pozície a majte sami dostatok času .

 

Niekoľko dôležitých bodov na pohovor :

 

·         ak prišiel uchádzač na miesto určenia včas - najlepšie s predstihom niekoľkých minút , posaďte ho na chvíľu do zasadačky, aby mal možnosť prijať jej prostredia a pri pohovore vám nebehal očami po stenách a stoloch

 

·         nadviažte nezávislý rozhovor, uvoľnite napätie, pretože uchádzač prechádza stresom, aby zapôsobil čo najlepšie

 

·         majte pred sebou pripravený vždy len aktuálne životopis daného uchádzača a otázky, ktoré mu chcete klásť

 

·         požiadajte uchádzačov, aby vám - aj napriek tomu, že máte životopis pred sebou - stručne povedal niečo o sebe . Informácie napísané v životopise sa totiž môžu zásadne líšiť. Nie každý uchádzač o sebe napíše vždy pravdu

 

·         sledujte uchádzača, jeho gestikulácia, či sa vám pri hovore pozerá do očí , pozrite sa celkom iste na celkový vzhľad a dojem. Spoliehajte pritom na svoje skúsenosti a svoje vnútorné pocity o uchádzačovi, sledujte, či si neprotirečí , zapisujte si poznámky k tomu, čo uchádzač hovorí

 

 

Otázky , na ktoré by ste pri pohovore nemali zabúdať :

 

·         opýtajte sa uchádzačov, prečo sa uchádza práve o túto pozíciu a práve v tejto firme. Často sa vám na pohovor prihlási ľudia, ktorí " jednoducho hľadajú prácu ". Takí ľudia síce môžu skúsenosťami zhruba zodpovedať tomu , čo hľadáte, ale vy hľadáte človeka, ktorý bude ochotný byť zapálený práve pre vaše produkty, vašu firmu. Ľudia, ktorí majú záujem o pozíciu vo vašej firme, celkom iste vám o nej budú schopní povedať základné informácie a s vašimi produktmi budú vedieť zaobchádzať

 

·         pripravte si pokiaľ možno aj praktickú časť na pohovor - ktorá môže byť súčasťou až druhého - užšieho kola . Už len napríklad základné obsluha notebooku pre kancelársku pozíciu alebo prístup k stroju napovie, kto sa u vás o prácu uchádza

 

·         nebojte sa otvoriť svoju pracovnú pozíciu človeku , ktorý nebude úplne presne zodpovedať vašim požiadavkám , ale u ktorého budete cítiť , že sa rýchlo naučí čo treba

 

·         pýtajte sa aj na voľno-časové aktivity, pretože získate prehľad o tom , čo nové by vám mohol pracovník do firmy priniesť

 

Pohovor ako taký by nemal trvať dlhšie ako jednu hodinu a mal by byť vedený tak , aby poskytol osobné priestor nielen vám - ale aj uchádzači . Tým je myslené , že vy nič nesľubuje - ešte ste ho neprijali , ale ani uchádzač sa ničím nezaväzuje . Pamätajte , že tak , ako si volíte vy uchádzačov , si uchádzač volí vás . Zvoľte si preto človeka , s ktorým si budete aj vy dobre rozumieť .

 

Ako vybrať toho najlepšieho pracovníka

 

Ak ste pozorne počúvali uchádzačov , ako sa vyjadrujú , kam sa pozerajú , ako odpovedajú na otázky - či priamo alebo vyhýbavo , aká je ich gestikulácia , dali ste na prvý dojem a tiež na ten druhý - ( odpustite uchádzači istú dávku nervozity ) , potom máte nepochybne o tom pravom uchádzačovi jasno .

 

Je tiež možné, že z prvých dvoch kôl uchádzačov toho najlepšieho nevyberiete . Nezúfajte . Je to človek, ktorý pre vašu firmu má byť prínosom, pracovať pre ňu a vy ho za prácu platíte. Oplatí sa teda vziať si na to dostatok času.

 

Výhodou je síce obojstranná 3 - mesačná skúšobná lehota, tá vás ale môže stáť veľa času a peňazí.