Tipy a triky eye

POZRI otázky ktorým sa nevyhneš pri pracovnom pohovore :

  

POZRI  otázky ktorým sa nevyhneš pri pracovnom pohovore : Úspešnosť pracovného pohovoru nezávisí len od prvého dojmu. Uchádzač by mal venovať náležitú pozornosť hlavne príprave odpovedí na najčastejšie kladené otázky. Tu sú :

 

 

  1. Predstavte sa nám, povedzte niečo o sebe.
  2. Kde ste pracovali predtým? Akú ste mali funkciu ?
  3. Čo viete o spoločnosti v ktorej chcete pracovať?
  4. Prečo si myslíte že ste na túto prácu vhodný práve vy?
  5. Aké sú vaše silné , slabé stránky?
  6. Prečo ste si vybrali práve túto prácu, čo od nej očakávate?
  7. Prečo by sme Vás mali prijať do zamestnania?
  8. Ako viete zvládať stres?
  9. Čo pre Vás znamená úspech?
  10. Ak by ste mohli zmeniť jednu vec na vašom prechádzajúcom povolaní, čo by to bolo?

 

 

POZRI  čo zisťujú ľudia z HR pri pracovnom pohovore  :

-         či sa viete prezentovať, vyjadrovať, komunikovať

-         aké máte znalosti v danom obore

-         či viete pohotovo reagovať

-         či viete byť kreatívni a nepremýšľate iba racionálne

-         či sa vyhýbate priamej odpovedi na otázku

-         či viete odpovedať rozhodne a priamo

-         či z vás vychádza ambicióznosť

-         či viete pracovať v strese a pod tlakom

-         či viete na zložité otázky odpovedať jednoducho a vecne

 

Pozitívne sa nalaďte a veľa šťastie.  Nezabúdajte „šťastie praje pripraveným“.

 

Odpovede musia sedieť presne na zamestnanie, o ktoré žiadate a musí mať pointu. Nestačí len "pretože som dobrý“. Skutočný zmysel otázky je - prečo ste viac kvalifikovanejší, než ostatní. Na túto otázku sa musíte pripraviť ešte pred pohovorom a na každý pohovor zvlášť.