Tipy a triky eye

Personálny marketing v praxi

O personálnom marketingu sa hovorí pomerne často . Je to téma zmieňované za rôznych HR konferenciách , seminároch , v diskusných fórach. Často je personálny marketing spomína v súvislosti s budovaním značky zamestnávateľa - employer branding . Situácia je ale trochu podobná tej okolo kedysi najhľadanejšieho svetového teroristu, hovorí sa o nich , ale poriadne ich nikto nevidel .

PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácuO personálnom marketingu sa hovorí pomerne často . Je to téma zmieňované za rôznych HR konferenciách , seminároch , v diskusných fórach. Často je personálny marketing spomína v súvislosti s budovaním značky zamestnávateľa - employer branding . Situácia je ale trochu podobná tej okolo kedysi najhľadanejšieho svetového teroristu, hovorí sa o nich , ale poriadne ich nikto nevidel .

 

Mnoho firiem tvrdí , že ho systematicky aplikujú v praxi , ale opak je na prvý pohľad pravdou . Ako to teda s tým personálnym marketingom je ?
 

Vo svete sa bežne uskutočňujú semináre zamerané na HR ( human resources ) . Cieľom je zistiť , ako prakticky pristupovať k tejto téme a čo od neho očakávať . vo všeobecnosti sa na týchto seminároch dozvieme, že personálny marketing buduje povedomie o značke zamestnávateľa , dobrá značka predáva firmu kvalitným kandidátom , podporuje spolupatričnosť súčasných zamestnancov , firma ušetrí pri náborom a budovanie lojality a podobne . To predsa ale všetci vieme . Ako to ale robiť v praxi ? Čo robiť , čím začať , ako to merať ?
 

V danej veci je potrebné zadefinovať si niekoľko základných informácií o personálnom marketingu, a to najmä:

 .
• Personálne marketing nie je to isté , čo employer branding ; budovanie značky zamestnávateľa je koncept v oblasti personálneho marketingu , zameraný na budovanie a riadenie značky

.
• Deliť personálny marketing na externé a interné nemá zmysel ; trh práce je len jeden , každý z nás je teoreticky v jednom okamihu kandidátom , súčasným i bývalým zamestnancom

.
• Každá spoločnosť má svoju značku zamestnávateľa ; zjednodušene riešené , akonáhle zverejníte prvý pracovný inzerát , začínate budovať svoju zamestnávateľskú značku

 .
• Takmer vždy existuje rozdiel medzi image a identitou značky zamestnávateľa ; image je to , ako firmu ako zamestnávateľa vidí uchádzači aj jej existujúci zamestnanci , identita je to , ako si manažment praje , aby bola vnímaná .


• Rozdiel medzi image a identitou rieši práve riadenie značky zamestnávateľa v rámci employer brandingu

 .
• S budovaním značky zamestnávateľa úzko súvisí jej propozície ( Employer Brand Proposition ) ; je to vlastne definícia toho , ako chce byť spoločnosť ako zamestnávateľ vnímaná a v čom je výrazne odlišná od konkurencie .


• Jasná propozície značky zamestnávateľa je základným predpokladom pre úspešné budovanie značky zamestnávateľa

 .
• Z pohľadu zamestnanca hovoríme o hodnotové propozície zamestnancov ( Employee Value Proposition ) ; vyjadruje pomer medzi tým , čo ako zamestnanec získam za prácu , ktorú pre firmu odvádzam , teda čo " dostanem " za to , čo " dávam " .


• Image a pozíciu značky možno riadiť prostredníctvom kumulované skúsenosti so značkou ; človek prechádza v priebehu zamestnaneckého cyklu vo vzťahu ku konkrétnej firme - zamestnávateľovi určitými skúsenostnými body : personálna inzercia , prvý pohovor , nástup do zamestnania , spôsob vedenia a odmeňovania , firemné akcie a udalosti , prepustenie alebo dobrovoľný odchod zo zamestnania . Značku zamestnávateľa možno budovať práve plánovaním a riadením týchto skúsenostných bodov
 

Zhrňme si to . Personálny marketing je všetko , čo môžete robiť v komunikácii s potenciálnymi i existujúcimi zamestnancami . Employer branding znamená , keď to isté robíte systematicky a premyslene. Značku zamestnávateľa máte , či chcete alebo nie . Väčšinou Vás ľudia ( zamestnanci ) vnímajú inak , než si myslíte . Obraz ( image ) tohto vnímania vzniká kumulovanú skúseností s firmou čoby zamestnávateľom . Ak dokážete identifikovať skúsenostné body a riadiť je , dokážete riadiť aj Vašu zamestnávateľskú značku .