Tipy a triky eye

MORÁLNOSŤ PODNIKANIA

 Rozhodli ste sa pre dráhu podnikania, pretože máte nejaký skvelý nápad alebo proste chuť sa pustiť do týchto odvážnych vôd.

 

Rozhodli ste sa pre dráhu podnikania, pretože máte nejaký skvelý nápad alebo proste chuť sa pustiť do týchto odvážnych vôd.


Možno Vás odrádza vlastné presvedčenie, pretože máte z našej komunizmom poznačenej spoločnosti zakorenené, že podnikanie znamená vykorisťovanie druhých, pretože ak jeden získa, tak druhý musí stratiť. Tento náhľad akokoľvek je populárny, je nesprávny vo svojich základoch. Podnikanie nie je žiadne vykorisťovanie robotníckej triedy, ale naopak motorom prosperity. Veľa krát počúvame, že podnikatelia sú prospešní, pretože dávajú ľuďom prácu. To je síce pekný point v tejto debate, ale ani to nie je najpodstatnejšie na podnikaní. Spoločenskou a morálnou povinnosťou podniku na voľnom trhu by malo byť vytváranie zisku, príp. aspoň nebyť v strate, pretože ak ste v zisku znamená to, že vzácne zdroje(kapitál, ľudskú prácu) využívate šetrne a tým prinášate spotrebiteľom pridanú hodnotu v kvalitných službách. 

 

Ok, poďme si definovať, čo to podnikanie na voľnom trhu(neplatí to rovnako na štátom pokrivenom trhu) vlastne znamená. Trh je miesto, kde sa stretávajú dve strany, ktoré majú záujem uzavrieť zmluvu - kúpa/predaj. Voľný znamená, že sa koná nie z donútenia(nie je povinnosť predať tovar ani naopak kúpiť ho). Z tejto definície nám vychádza, že obchod sa neuzatvorí pokiaľ obe strany z neho nebudú profitovať, alebo aspoň keď o tom nebudú presvedčené. Ako ste si mohli všimnúť, získavajú dve strany - podnikateľ v podobe napr. peňažného zisku a spotrebiteľ vlastní vec, ktorú chcel a potreboval - čiže ako vidíme zisk sa nachádza na oboch stranách. Ak chce podnikateľ dlhodobo poskytovať spotrebiteľom to, čo chcú, tak musí tvoriť zisk - ak by dlhodobo podnikal so stratou, tak za chvílu mu budú chýbať zdroje na ďaľší rozvoj, mzdy, reklamu a pod. 

 

Ok, ale možno si poviete, ale čo so situáciou, keď podnikateľ prepustí zamestnancov, nie je to predsa zderstvo? Nie, ak je podnikateľ v strate a musí znížiť náklady a jediná možnosť je niekoho prepustiť, pretože daná pozícia už je nepotrebná alebo nie až taká potrená, tak je to správne, pretože iba tak, môže daný podnik prežiť. 

 

Ok, ale ešte sa vráťme ku konkurencii a tvrdeniu, že zisk jedného znamená stratu druhého. Ani toto nie je úplne pravda. Je síce pravda, že ak ja som úspešnejší predajca napr. jabĺk, pretože napr. novou metódou pestovania(využívam ťažké stroje, chemické prostriedky pre zdravšie a rýchlejšie rastúce jablká) dokážem radikálne znížiť ceny  a tým “zničiť” konkurenciu, tak konkurent zaznamená stratu. Avšak aj konkurencia môže tieto metódy okopírovať, príp. dokonca zlepšiť a tým priniesť ešte väčší prínos pre spotrebiteľov, avšak aj keby sa jej to nepodarilo, podarilo sa nám ušetriť zdroje, ktoré sa dajú využiť v inej oblasti. Napr. kým som predtým za jablká musel platiť napr. 2 Eur za kilogram a teraz vďaka inovatívnej spoločnosti, ktorá zarobí “majland” na tom, že teraz platím za jablká iba 1 Eur za kilogram, čiže 1 ušetrené Euro mi v peňaženke mi ostalo, ktoré môžem využiť na nákup niečoho iného - napr. 1 kg hrušiek, z toho jasne vyplýva, že spoločnosť ako celok nestratila, ale získala - môže si už dovoliť nielen jablká, ale napr. kúpiť si aj hrušky.

 

Všetky tieto tvrdenia platia pre systém voľného trhu, nie pre štátom pokrivené prostredie skrze dotácie a regulácie, čiže ak náhodou rozmýšlate nad podnikaním, určite sa pustite do týchto odvážnych vôd a slúžte tak svojim spotrebiteľom.