Voľné pracovné miesta, Študentský servis, s.r.o. eye

Študentský servis, s.r.o.

Adresa: Jedlíkova 5, 04011, Košice

IČO: 43899561

Web: www.studentservis.sk

Sme spoločnosť Študentský servis, ktorá bola založená v roku 1990 ako občianske združenie. V tom čase sme ako prvý subjekt na Slovensku komerčne poskytovali služby prostredníctvom krátkodobého prenájmu pracovnej sily. Hlavným zámerom vzniku tejto služby bolo vyplniť medzeru na trhu práce a to poskytovaním krátkodobých a dlhodobých pracovných síl najmä z radov študentov. V roku 1996 bola spoločnosť transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným a portfólio služieb sme rozšírili na poskytovanie služieb prostredníctvom pracovníkov z celého spektra pracovného trhu. V nasledujúcich rokoch sme sa úspešne etablovali vo všetkých regiónoch Slovenska a stali sa stabilným partnerom slovenských a zahraničných zamestnávateľov.

Počet ponúk: 0

    Táto firma nemá momentálne žiadne aktuálne ponuky.