Aktuálna ponuka práce eye

Máme pre teba platenú absolventskú prax

Pozícia: -> Asistent -> Recepčný -> Personalista/personálny referent-> Špecialista náboru-> Personalistika a ľudské zdroje

Lokalita: -> Prešovský kraj

Dátum: 30.09.2019

Plat: 136,63 € (príspevok ÚPSVaR na vykonávanie absolventskej praxe)

Popis:

 • Kandidát ktorý spĺňa podmienky pre absolventskú prax:
  * vek do 26 rokov
  * evidovaný na ÚPSVaR min. 1 mesiac

  Aktuálne hľadáme ABSOLVENTA VŠ so záujmom o oblasť personalistiky a recruitmentu - teda dynamického, komunikatívneho kandidáta, ktorý chce pôsobiť v oblasti ľudských zdrojov.

  * hľadáme komunikatívneho absolventa, ktorý je schopný ústne a telefonicky komunikovať s rôznymi typmi osobností a ktorý vie byť vždy ústretový ku všetkým požiadavkám zo strany kandidátov, kolegov a klientov.
  * flexibilita a ochota podieľať sa na rôznych činnostiach
  * kladný vzťah k administratívnym úkonom a prácou s databázou
  * znalosť cudzieho jazyka je výhodou
  * PC znalosť na dobrej úrovni nutná

  Náplň práce:
  Počas absolventskej praxe získate základný prehľad a znalosti fungovania personálnej agentúry.
  Najčastejšími činnosťami, ktoré budete vykonávať sú:
  * telefonická a emailová komunikácia s uchádzačmi o zamestnanie
  * účasť na výberovom procese
  * spracovanie údajov v internej databáze
  * rôzne administratívne činnosti

  Pracovná doba: 20 hod./týždenne po dobu 6 mesiacov

Termín nástupu:

 • ASAP

Vzdelanie:

 • vysokoškolské I. stupňa

Druh pracovného pomeru:

 • Na dohodu
 • Stáž

Miesto výkonu práce

 • Prešov

Požiadavky:

 • Kandidát ktorý spĺňa podmienky pre absolventskú prax: * vek do 26 rokov * evidovaný na ÚPSVaR min.1 mesiac
  Vodický preukaz:
  Pozícia je vhodná pre absolventa

  ZNALOSTI:

Výhody:

 • * možnosť získať praktické skúsenosti 
  * možnosť uplatnenia sa v internom stave po skončení AP
  * teambuildingové aktivity

Doplňujúce informácie:

 • V prípade Vášho záujmu zašlite svoj aktuálny štruktúrovaný životopis v Sj a Aj na našu e-mailovú adresu. Bližšie informácie aj na uvedených telefónnych číslach.Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritériá danej pracovnej pozície. Ďakujeme za pochopenie.Vo Vašej žiadosti priložte súhlas so spracovaním osobných údajov v tomto znení: Týmto udeľujem súhlas spoločnosti Personel efekt, s.r.o., IČO: 36 448 508, Slovenská 69, 080 01 Prešov (ďalej len „Personel efekt“) so spracovaním, správou a uchovávaním mojich osobných údajov, ktoré som poskytol/poskytla vo svojom životopise, žiadosti o zamestnanie, prípadne v iných dokumentoch za účelom sprostredkovania vhodného zamestnania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zároveň súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov tretím stranám, t.j. potenciálny zamestnávateľ v prípade zaradenia do výberového konania.Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom, keď požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov alebo v prípade, ak poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, najneskôr uplynutím 5 rokov od poslednej aktualizácie.Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné a aktuálne.
paluvova@personelefekt.sk