Aktuálna ponuka práce eye

HR Business Partner

Pozícia: -> Personalista/personálny referent-> Personálny konzultant-> Personalistika a ľudské zdroje-> Personalistika a ľudské zdroje-> Manažment

Lokalita: -> Okres Košice

Dátum: 08.10.2019

Plat: od 1300 brutto (uvedená suma je minimum poskytnuté pre túto pozíciu, výsledná suma v závislosti od stupňa seniority a skúseností kandidáta) + bonusy 2x ročne, príspevok na dopravu, DDS

Popis:

 • Pre nášho klienta hľadáme skúseného HR Business Partnera. Ak máš viacročnú skúsenosť s HR agendou, si dynamický a stresu odolný človek, neváhaj a staň sa súčasťou HR tímu medzinárodnej stabilnej spoločnosti. Ak si šikovný, určite dostaneš priestor pre kariéry rast :)

  Náplň práce:
  - spracovanie personálnej agendy, monitorovanie dochádzkového systému, optimalizácia procesov a koordinovanie dát pre mzdy
  - kontrola mzdových položiek v súlade s internými pravidlami odmeňovania
  - sledovanie vybraných HR ukazovateľov
  - vypracovanie HR štatistík, analýz, trendov, podkladov pre strategické HR rozhodnutia
  - analýza, vyhodnotenie, spracovanie a implementácia zmien v oblasti ľudských zdrojov
  - nábor a výber nových zamestnancov
  - spolupráca na medzinárodných projektoch HR oddelenia
  - koordinácia práce podporného tímu

Termín nástupu:

 • ASAP

Vzdelanie:

 • vysokoškolské I. stupňa

Druh pracovného pomeru:

 • Trvalý pracovný pomer

Miesto výkonu práce

 • Košice

Požiadavky:

 • - Anglický alebo nemecký jazyk na pokročilej úrovni - znalosti zákonníka práce a HR procesov – podmienkou - skúsenosti v HR min. 2-3 roky, vo výrobnej spoločnosti – výhodou - pokročilá znalosť Microsoft Excel (pivot, triedenie dát, analýzy) – podmienkou - analytické myslenie, zmysel pre presnosť a detail - zodpovedný prístup k práci - leadership
  Vodický preukaz:B
  ZNALOSTI: Nemecký jazyk
  mierne pokročilý
  Anglický jazyk
  aktívne

Výhody:

 • - kvalifikačný rast
  - príspevok na dopravu
  - DDS
  - sociálne programy
  - pružný prac. čas
  - príspevky a prezenty pri rôznych príležitostiach

Doplňujúce informácie:

 • V prípade Vášho záujmu zašlite svoj aktuálny štruktúrovaný životopis na našu e-mailovú adresu. Bližšie informácie aj na uvedených telefónnych číslach. Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí si vyhradzujeme právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené kritériá danej pracovnej pozície. Ďakujeme za pochopenie. REAKCIOU (ZASLANÍM ŽIVOTOPISU) SÚHLASÍTE SO SPRACÚVANÍM A UCHOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NASLEDUJÚCOM ROZSAHU: Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 448 508, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10505/P, tel. č. 051/771 16 48, email: po@personelefekt.sk ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovania zamestnania. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov. Zároveň slobodne a dobrovoľne udeľujem spoločnosti svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom zasielania ponúk voľných pracovných miest prostredníctvom elektronickej pošty (emailom), telefonicky alebo inými prostriedkami komunikácie, a to na dobu 3 rokov. Dotknutá osoba zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je dotknutá osoba povinná ich zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti. Na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov môžu byť údaje dotknutej osoby poskytované potencionálnym budúcim zamestnávateľom. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v akejkoľvek pobočke spoločnosti. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané. Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jej uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má dotknutá osoba zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov). V prípade, že si u spoločnosti uplatňuje dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má spoločnosť oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si spoločnosť právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jej osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Informácie o zamestnávateľovi:

 • Medzinárodná stabilná výrobná spoločnosť
paluvova@personelefekt.sk