Kontakt eye

POZRIPRACU.SK

 

Obchodné meno: UBICOM s.r.o.
Sídlo: Račí potok 47, 040 01 Košice


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42997/V
 

IČO: 51248069        
DIČ: 2120657748
IČ DPH: SK2120657748
Číslo účtu: SK02 1100 0000 0029 4205 2372

 

HOT LINE: 0907 715 308

Tel.: 0917 923 276
Email: info@pozripracu.sk
Web: www.pozripracu.sk