Kontakt eye

POZRIPRACU.SK

 

Obchodné meno: INVESTCOM s.r.o.
Sídlo: Račí potok 47, 040 01 Košice


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 35625/V
 

IČO: 31584535        
DIČ: 2020428718
IČ DPH: SK2020428718
Číslo účtu: 2923912656/1100

 

HOT LINE: 0907 715 308

Tel.: 0917 923 276
Email: info@investcom.sk
Web: www.investcom.sk