Dôležité informácie eye

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je nariadenie Európskej únie, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov. 

Všeobecné obchodné podmienky
Pravidlá ochrany osobných údajov
Cookies
Pravidla používania web stránok

 

Obchodné meno: UBICOM s.r.o.
Sídlo: Račí potok 47, 040 01 Košice


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 42997/V
 

IČO: 51248069        
DIČ: 2120657748
IČ DPH: SK2120657748
Číslo účtu: SK02 1100 0000 0029 4205 2372

 

HOT LINE: 0907 715 308

Tel.: 0917 923 276
Email: info@pozripracu.sk
Web: www.pozripracu.sk 

 

Otváracie Hodiny 

Pondelok 08 - 16
Utorok 08 - 16
Streda 08 - 16
Štvrtok  08 - 16
Piatok  08 - 16
Sobota  ZATVORENÉ
Nedeľa  ZATVORENÉ

 

Od dňa 24 -26.12.2020  - ZATVORENÉ