Články eye

Zamestnať sa po 50 - tke, alebo ako zvýšiť svoje šance.
Autor: PozriPracu

Zamestnať sa po 50 - tke, alebo ako zvýšiť svoje šance.

NÁRODNÉHO PROJEKTU „CHCEME BYŤ AKTÍVNI NA TRHU PRÁCE (50+)

Národný projekt realizuje úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja. Predkladanie žiadostí môžu zamestnávatelia žiadať o poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta.  

Rozpočet pre tento projekt je 15 000 000€

Podmienky ktoré musí spĺňať uchádzač o zamestnanie, aby zamestnávateľ mohol žiadať o príspevok:

  • Vek 50+
  • právoplatné zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie (nie je podmienkou, dĺžka evidencie)
  • uchádzač 50+ ktorý je dlhodobo nezamestnaný
  • osoby so zdravotným znevýhodnením.

Zamestnávateľ je povinný pracovné miesto na ktoré dostal finančnú pomoc udržať najmenej 12 mesiacov.

Finančný príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje na úhradu časti preddavku poistného -  zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodku, platených zamestnávateľom. Výška príspevku najviac však 519,54€ pre rok 2019, polovičný pracovný pomer - príspevok 259,77€

 

 

Dané informácie majú informatívny charakter a môžu sa meniť. Viac informácií vám poskytne Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo vašej lokalite.

Zdroj: upsvar.sk;