Články eye

Viete aké otázky na pohovore sa Vás nesmú pýtať?
Autor: Dana Kontuľová

Viete aké otázky na pohovore sa Vás nesmú pýtať?

     September je najčastejšie spájaný s nástupom do škôl, no je to i jeden z mesiacov, kedy častejšie dochádza k zmenám pracovných miest. Viete však, ktoré otázky sa Vás zamestnávateľ nesmie spýtať na výberovom konaní? Ako postupovať v prípade, že predsa, len dostanete takúto otázku? Čo za to hrozí zamestnávateľovi?

Ide o otázky citlivejšieho charakteru, ich položenie na pracovnom pohovore je vyslovene zakázané zákonnom. 

     Zamestnávateľ, by si nemal vyberať uchádzačov podľa pohlavia, či ich aktuálneho rodinného stavu. Išlo, by totižto o diskrimináciu. Taktiež môžete odmietnuť odpovedať na otázky, či máte deti, koľko majú rokov, alebo, či v najbližšom období plánujete deti. Prípadne, či deti, máte s Vašim terajším partnerom. Je to všetko Vaša osobná vec, ktorá pri výbere obsadenia na dané miesto nehrá žiadnu rolu.

     Predloženie dokladu z výpisu registra trestov, respektíve o bezúhonnosti uchádzačov  je dovolené, iba v prípadoch, že si to dané pracovné miesto vyslovene pýta. Napr: V prípade príslušníkov polície, armády, či členov bezpečnostnej služby a podobne. No, ak sa niekto uchádza na pozíciu kuchára, murára a iné... Táto požiadavka, by už pri výbere zamestnancov padnúť nemala, no stále je to realitou a to veľmi častou.

     Poslednú skupinou zakázaných otázok tvoria otázky, na Vašu vieru, politické presvedčenie, či ste členom z niektorých strán, prípadne koho ste volili. Taktiež, je čisto Vaša vec, aké máte bulvárne a mediálne ohlasy, či názory.

Ako môžete reagovať a čo môže nasledovať?  

     V prvom rade Vám chcem povedať, že  sa nebojte povedať, že na túto otázku nechcete, nebudete odpovedať. Alebo položte proti otázku, že ako daná vec súvisí s pozíciou na ktorú sa hlásite. Pripadne môžete priznať, obavu, že Vás pravdivá odpoveď bude limitovať v porovnaní s inými uchádzačmi.

     Máte však aj možnosť podať oficiálnu žalobu na danú firmu, či zamestnávateľa a požadovať, aby sa zmenili výberové kritéria na dané pracovné miesto. Štatisticky je však častejšia voľba domáhania sa finančného odškodného, ktorého výšku už určí samotný súd.

     Obrátiť sa môžete i na inšpektorát práce, ktorý si celú situáciu poriadne prešetrí a môže to skončiť uložením pokuty danej firme, zamestnávateľovi. Výška pokuty za porušenie predpisov sa môže vyšplhať do výšky 100 000 eur.

     Tak a teraz už viete, ktoré otázky nemusia byť zodpovedané na pracovných pohovoroch. Prajeme Vám na nich veľa šťastia, aby ste získali svoju prácu snov.