Články eye

Príspevok pre gastro podniky, kde si podať žiadosť?
Autor: Dana Kontuľová

Príspevok pre gastro podniky, kde si podať žiadosť?

Hoci sa ekonomika na Slovensku znova trochu rozbieha až 46% podnikateľov hlása, že ich návštevnosť je nižšia, ako pred pandémiou a to sa už spomína jej tretia vlna. Štát však už nachystal ďalšiu finančnú injekciu pre podnikateľov. Koho sa týka a aké sú podmienky na jej uplatnenie?

     Od 24.6.2021 je na portáli www.slovensko.sk dostupný elektronický formulár žiadosti na finančný príspevok pre podniky a prevádzky cestovného ruchu. Ministerstvo dopravy teda splnilo svoje sľuby o plánovanej pomoci, ktorú avizovalo už skôr.

     Vláda tak na podporu podnikateľov uvoľnila dalších 37,25 miliónov Eur. Táto forma pomoci je určená pre subjekty, ktorým nepostačovala finančná pomoc prostredníctvom de minimis, do ktorej bolo zaslaných 6842 žiadosti. Štát v nej podnikateľom vyplatil viac ako 55 miliónov Eur.

V rámci druhej etapy, už bolo odoslaných viac, ako 75% žiadostí s porovnaním v rámci prvej etapy. Kto teda môže o pomoc požiadať?

 • stravovacie zariadenia
 • cestovné kancelárie a agentúry
 • ubytovacie zariadenia
 • kúpaliská i iné vodné rekreačné oblasti
 • sprievodcovia
 • kongresové organizácie
 • umelecké výstavné organizácie
 • botanické, zoologické záhrady
 • parky a prírodné rezervácie
 • zábavné parky, lunaparky
 • prevádzkovatelia lanoviek
 • lyžiarske strediská
 • múzeá a umenie zamerané na históriu, či výstavy
 • organizácie zamerané v turistickej oblasti
 • a iné

Podmienky a hodnota príspevku

     Žiadať o štátnu pomoc môžu tí, ktorým poklesli tržby o 40% v porovnaní s rokom 2019. Hodnota bude závisieť od výšky fixných nákladov. Veľké podniky môžu žiadať maximálne o 70% svojich strát, nákladov. Pre stredne veľké a malé podniky je percentuálna hodnota v maximálnej výške 90% fixných nákladov.  

     Štát si vyhradzuje na schválenie žiadosti najviacr 30 dní od jej prijatia. Peniaze teda najneskôr obdŕžite na účte do 30 pracovných dní od podpisu zmluvy.