Články eye

Povolania, ktoré už neexistujú.
Autor: PozriPracu

Povolania, ktoré už neexistujú.

 

Každý z nás si uvedomuje to, ako rýchlo sa svet okolo nás mení. Nie je to len technológia, ktorá sa každým dňom zdokonaľuje, ale zmenu môžeme vidieť aj z pohľadu vývoja zamestnania. Z histórie sa môžeme dozvedieť o zamestnaniach, ktoré z dnešného pohľadu nie sú celkom komerčné. Zamestnania, ktoré dnes pôsobia bizarne, v minulosti boli úplne bežné. Preto si predstavíme pár zamestnaní, s ktorými sa už dnes určite nestretneme:

 

1.   Budič alebo Knoker – up

- zamestnanie bolo rozšírené hlavne v Británii a Írsku počas doby priemyselnej revolúcie. Úlohou bolo zobudiť spiaceho človeka do práce. Pri svojej práci využívali ťažkú palicu, ktorou búchali na dvere alebo tenkú dlhú palicu z bambusu, ktorou klopali na okno klienta, ktorý býval na vyššom poschodí. Taktiež využívali aj hrach, ktorý sa hádzal do okien. Práca bola splnená, keď si budič  bol istý, že klient je prebudený.

PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu

Zdroj foto: chroniclelife.com

 

2. Zberač pijavíc

- bolo ťažké a málo platené zamestnanie v 19. storočí. K zberu sa využívali staré kone, ale najbežnejšie bolo ak zberateľ používal svoje vlastné nohy. Mnohí z tejto profesie trpeli infekciami, ktoré šírili pijavice, alebo stratou krvi. Pijavice sa prisali na nohu minimálne na 20 minút a následne rana zvykla krvácať ďalších 10 hodín.

 

3. Predčítač v továrňach

- bolo zamestnanie v dobe, keď  neexistovala televízia ani rádio a robotníci v továrňach trávili väčšiu čas dňa. Jednalo sa o človeka, ktorého si najala samotná továreň, alebo sa na jeho plat zložili samotní továrnici. Jeho úlohou bolo zabávanie robotníkov pri vykonávaní monotónnej práce čítaním. Najčastejšie predčítal dennú tlač, romány alebo materiály nabádajúce k boju za lepšie podmienky pre zamestnancov tovární. Táto profesia zanikla príchodom rádia.

PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu

Zdroj foto: tampapix.com

 

4. Chytač krýs alebo Rat – catcher

- dané povolanie celkom nezaniklo, skôr sa transformovalo do dnešnej podoby. Kým v jeho začiatkoch sa prevažne jednalo o chytanie škodcov za pomoci psov, pascí a zbraní,  dnes je to za pomoci jedu. Lovci mali dôležitú úlohu, pretože lovom škodcov sa zabránilo rýchlemu množeniu a prenášaniu chorôb.

PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu

Zdroj foto: markiza.sk

Spracované podľa portálov – Idnes.cz ; wikipedia.com; najky.sk; geocaching.com