Články eye

Podmienky nároku na ošetrovné v prípade SZČO
Autor: Dana Kontuľová

Podmienky nároku na ošetrovné v prípade SZČO

     V predošlom článku sme sa venovali ošetrovnému v prípade zamestnanca na trvalý pracovný pomer a teraz sa pozrieme na to, čo je potrebné splniť v prípade SZČO, ak si chcú nárok na ošetrovné uplatniť.

Podmienky nároku na ošetrovné v prípade SZČO

  • Potreba starostlivosti, ošetrovania blízkej osoby, ak si to jeho zdravotný stav vyžaduje.
  • Potreba ošetrovného musí vzniknúť v období trvania nemocenského poistenia, alebo v ochrannej dobe.
  • Potreba starostlivosti o zdravé dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 11 rokov veku, alebo do dovŕšenia 18 roku veku, ak ide o osobu s ZŤP.
  • Ak bolo dieťaťu nariadené karanténe obdobie, alebo izolácia.
  • Ak školské, alebo sociálne zariadenie, ktoré navštevuje dané dieťa bolo uzavreté na základe príslušných orgánov.
  • Ak osoba starajúca sa o dieťa ochorela, bola umiestnená do zdravotníckeho zariadenia, alebo jej bola nariadená izolácia.
  • Zaplatenie nemocenského poistenia musí byť v správnej sume a to od vzniku nemocenského poistenia  do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúcemu kalendárnemu mesiacu v ktorom nárok na ošetrovné vzniklo. (Táto podmienka je platná maximálne za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu v ktorom ošetrovné vzniklo.)

(Výnimkou je ten poistenec, ktorý je v ochrannej dobe, alebo mu v danom mesiaci poistenie iba vzniklo.)

     Pri posudzovaní splnenia podmienky o zaplatení nemocenského poistenia je tolerovaná dlžná suma v hodnote menej ako 5€. Zaplatením pohľadávky sa podmienka považuje za splnenú.

     Dokladovanie ošetrovného je rovnaké ako v prípade zamestnanca a to teda na základe relevantného posudku úradu práce. Ide o rozhodnutie o dlhodobo zhoršenom zdravotnom stave, alebo o rozhodnutí, že ide o osobu s ZŤP. Ak poistenec výsledok o tomto rozhodnutí ešte nemá môže oň požiadať sociálnu poisťovňu.

  Ošetrovné v roku 2020

     Hodnota tzv OČR je rátaná z denného vymedzovacieho základu a to v hodnote 55%.( Denný vymedzovací základ sa rozumie, ako podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dni rozhodujúceho obdobia.)

     V prípade živnostníkov, ktorí odvádzali do poisťovne minimálne odvody je vymeriavací základ na hodnote minimálneho mesačného vymeriavacieho základu na 1 odpracovaný deň.

     Finančná výška ošetrovného teda môže byť 36, 6346€ na jeden deň. Ošetrovné na jedno dieťa môže trvať maximálne 10 dní, respektíve 14 dní a viac v prípade aktuálnej pandémie koronavírusu. V praxi to znamená, že výška príspevku ošetrovného na spomínaných 10 dní môže byť maximálne 366,40€.