Články eye

Pandemická OČR
Autor: Dana Kontuľová

Pandemická OČR

     S príchodom septembra sa situácia nezmenila, len pre deti, ale aj samotných rodičov. Ako je to s pandemickou OČR, na koho sa vzťahuje a prečo?

     Úrady Slovenskej republiky zatiaľ neplánujú celoplošné zatváranie školských zariadení v prípade nákazy COVIDOM – 19, no rodičia už nemôžu svojich školákov svojvôle nechať doma, tak ako to bolo v poslednom mesiaci minulého školského roka. Išlo, by totižto o porušovanie zákona. Režim prerušovania výučby, respektíve uzatvárania tried od 1.9.2020. upravuje rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

     Nárok na pandemickú OČR si môžu uplatniť iba rodičia starajúci sa o dieťa do 11 rokov veku. (18 rokov veku pri deťoch so závažnými zdravotnými problémami.) Ak ich trieda bola zatvorená v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva. V prípade starostlivosti o choré dieťa do 16 rokov veku je možné si uplatniť nárok na pandemickú OČR.

     Iné pravidla platia pre rodičov, ktorých deti navštevujú škôlku, keďže navštevovanie predškolského zariadenia u nás nie je stanovené zákonom. V tomto prípade sa zatiaľ nič nemení. To znamená, že rodičia, ktorých detí nenavštevujú škôlku pre obavy z nákazy koronavírusom si nárok na pandemickú OČR môžu uplatniť. Rovnako to platí pre rodinných príslušníkov, ktorých členom sa poskytuje služba v sociálnych zariadeniach a ich zariadenie je uzavreté, alebo sa rodina rozhodla, že ich príbuzný nebude navštevovať dané zariadenie z obavy nákazy vírusom COVID- 19.