Články eye

Mzdy v roku 2021
Autor: Dana Kontuľová

Mzdy v roku 2021

Napriek zlým prognózam zhoršenia ekonomiky v dôsledku pandémie sa v roku 2021 zvýšila minimálna mzda, hodinová mzda, či nastali zmeny v financovania stravovania, čo to znamená v praxi?

Hoci boli zamestnávatelia za zmrazenie platov, zamestnanci s najnižšou minimálnou mzdou si prilepšia asi o 43 Eur, hodnota minimálnej mzdy totižto vzrástla na 548,45 eur v čistom. Na minimálnu mzdu sú nadviazané i príplatky, koľko si teda prilepšime v prípade víkendov, či sviatkov?

Výšku zárobkov za víkendy stanovuje zákonník práce, za sobotu sa príplatok zvýšil minimálne o 1,79 Eur za hodinu, za nedeľu je táto minimálna suma v hodnote 3,58 Eur hodinovej práce. Táto zmena sa týka všetkých zamestnancov bez ohľadu na typ uzavretého pracovného pomeru.

Zmenu pocítia i noční pracovníci, ktorí si prilepšia minimálne o 1,43Eur. O čosi viac si prilepšia zamestnanci, ktorých povolanie je považované za nebezpečné, či zdraviu škodlivé, v číslach to značí minimálne 1,79Eur v oboch prípadoch sa hovorí o hodinovej práci. O 0,72 eur si prilepšíme v prípade každej hodiny v pohotovosti ktorú strávime mimo pracoviska.

Zmeny však nenastali vo finančných ohodnoteniach za prácu počas sviatkov, tie sa totiž neodvíjajú od minimálnej mzdy, ale od pracovného pomeru konkrétneho zamestnanca. Hodnota 100% minimálnej mzdy za hodinu sa však nezmenila, v eurách to znamená minimálne 3,58 eur za hodinu.  

Najväčšiu zmenu, ktorú v tomto roku môžeme očakávať sa týka stravovania na pracovisku. Od marca totižto budeme mať na výber z dvoch možností. Stravné lístky úplne nezmiznú, no vystriedať ich môžu peňažné príspevky na stravovanie. Rozhodnutie však už bude na zamestnancovi, ktorú možnosť si zvolí, no iba vo zariadeniach, kde nie je možné stavovanie priamo na pracovisku.

Minimálna mzda v iných štátoch Európskej únie.   

Krajina Suma v € Krajina Suma v €
Bulharsko 312 Maďarsko 487
Belgicko 1594 Malta 777
Chorvátsko 546 Nemecko 1584
ČR 575 Luxembursko 2142
Estónsko 584 Poľsko 611
Francúzsko 1539 Portugalsko 741
Grécko 758 Rumunsko 461
Holandsko 1636 Slovinsko 941
Litva 430 Španielsko 1050
Lotyšsko 607    


V Európskej únii sú však i štáty, ktoré nemajú zavedenú minimálnu mzdu: Dánsko, Taliansko, Fínsko, Rakúsko, Cyprus, Švédsko