Články eye

Mám nárok na dovolenkou pri skrátenom pracovnom pomere, alebo pri brigáde?
Autor: Dana Kontuľová

Mám nárok na dovolenkou pri skrátenom pracovnom pomere, alebo pri brigáde?

     V záverečnej časti článkov o dovolenkách si už, len úplne krátko povieme ako to je s dovolenkou pri skrátenom pracovnom pomere, alebo pri študentských brigádach.

Dovolenka a skrátený pracovný pomer

     V tomto prípade ostáva základná výmera dovolenky zachovaná, hovoríme teda o štyroch týždňoch dovolenky. Do úvahy sa berie dĺžka pracovného týždňa daného zamestnanca. Pri práci navrhnutej na niekoľko dní v týždni. Týždňom dovolenky sa rovná počet odpracovaných dní daného zamestnanca.

Brigádnici a dovolenka

     V tomto letnom období si množstvo študentov stredných i vysokých škôl privyrábajú formou brigády. Na základe uzavretého pracovného pomeru formou dohody o brigádnickej práci im však nárok na dovolenku nevzniká.

Mzda a pracovný čas brigádnika

     Minimálna mzda je stanovená zákonom je to však suma ešte pred zdanením, odvedením odvodov do poisťovni a či je výsledná suma postačujúca na dnešný moderný svet je otázka už na inú tému. Finančná odmena pre brigádnikov je rátaná z hodinovej mzdy. V roku 2020 ide o hodnotu 3.333 Eur. S porovnaním minulého roku ide o mierny nárast sumy a to presne 0,344 Eur.

     Pracovný čas brigádnikov je závislý od veku mladistvého a delí sa nasledovne:

  •  Ak má mladistvý menej ako 16 rokov veku jeho týždenný pracovný čas nemôže prekročiť hranicu 30 hodín.
  • Brigádnik spadajúci do vekovej kategórie od 16 do 18 rokov veku nesmie v týždennom pracovnom čase prekročiť hranicu 37,5 hodín.
  • Po dovŕšení 18 roku veku, môže brigádnik odpracovať maximálne 40 hodín za týždeň s prácou nadčas maximálne 48 hodín.  

     Dôležité je však spomenúť, že pri dohode o brigádnickej práci brigádnik nesmie priemerne odpracovať viac ako 20 hodín týždenne, to znamená, že ak jeden týždeň pracuje viac ako je stanovená hranica v iný týždeň musí pracovať o daný čas menej. Taktiež netreba zabúdať na fakt, že mladiství, (15-18 rokov veku) majú zo zákona nárok na prestávku 30 minút pri práci trvajúcej 4,5 hodiny.

     V prípade plnoletých brigádnikov je nárok na prestávku v práci v trvaní 30 minút po odpracovaní 6 hodín. Taktiež platí, že rozvrhnutie pracovného času mladistvých pracovníkov musí byť naplánované tak, aby mali brigádnici medzi jednotlivými smenami 14 hodinový odpočinok v priebehu 24 hodín. Pri dospelých zamestnancoch musí byť odpočinok v minimálnom trvaní 12 hodín v priebehu 24 hodín. Inak ide o porušovanie zákona.