Články eye

Evidencia na úrade práce počas pandémie
Autor: Dana Kontuľová

Evidencia na úrade práce počas pandémie

Kto sa môže prihlásiť do evidencie žiadateľov o zamestnanie?

- osoba, ktorá má ukončený pracovný pomer

- osoba, ktorá nie je dočasne práce neschopná

Akou formou je možné podať žiadosti:

1. Prostredníctvom e- mailu, ktorý je doložený požadovanými dokumentmi.

2. Prostredníctvom formuláru, ktorý je dostupný na internetovej stránke www.slovensko.sk . Občan si môže zvoliť možnosť elektronického podpisu. No nie je to nutnosťou a žiadosť je možné zaevidovať i bez elektronického podpisu.

3. Osobne ( v krajnom prípade)

     V prípade, že žiadosť do evidencii bude podaná v období dočasnej práce neschopnosti, žiadosť nebude zaevidovaná. Keď, že v žiadosti sa potvrdzuje informácia, že žiadateľ už nie je  v pracovnom pomere, alebo nie je dočasne práce neschopný.

     Žiadosť je možné podať okamžite po ukončení pracovného pomeru, alebo dočasnej maródky. (7 dní od jej ukončenia je ochranná doba.) Ak žiadosť o evidenciu bude poskytnutá neskôr, žiadosť bude zaevidovaná dňom jej doručenia na príslušný úrad. Obe možnosti sú však v súlade so zákonom. 

Aké doklady je nutné predložiť?

1. Žiadosť o zaradenie do evidencie

2. Doklad o ukončený pracovného pomeru/ o ukončený dočasne práce neschopnosti

3. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – osvedčenia s kurzov je možné doložiť tiež

 Ako postupovať?

1. Vyplniť žiadosť do evidencie pre uchádzačov o zamestnanie, ktorú je možné si stiahnuť : https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141

2. Následne si na stránke https://www.upsvr.gov.sk/ kliknúť na mapu republiky, podľa oblasti v ktorej žiadateľ býva vďaka čomu sa dostane na web stránku už samotného úradu v ktorom ma trvalý pobyt, čo mu výrazne uľahčí prácu s podaním.

3. Následný krok, je kliknúť na položku KONTAKTY, ktorá sa nachádza v ľavej modrej časti, a následne je možné si zvoliť už konkrétneho zamestnanca s mobilným číslom, alebo e- mailom. Žiadosť je však možné zaslať i priamo vedúcemu oddelenia.

4. Zamestnanec úradu prijatú žiadosť skontroluje a v prípade potreby bude žiadateľa kontaktovať telefonicky, alebo elektronickou poštou.

5. Následne bude žiadateľovi vystavený doklad o prijatí a evidovaní jeho žiadosti

 

     Pozor: Z dôvodu veľkého poštu priatych e- mailov a preťaženia schránky je možné, že e- mail nebude úspešne doručený. Ak žiadateľ dostane takúto informačnú správu je nutné príslušný úrad kontaktovať telefonicky. Veľkosť e- mailu aj s prílohami, by nemal presiahnuť viac ako 15 MB.