Články eye

Dovolenka? mám nárok alebo nie
Autor: Dana Kontuľová

Dovolenka? mám nárok alebo nie

Leto sa nám prehuplo do svojej druhej polovice a dovolenkové obdobia sú v plnom prúde. Aký zamestnanec ma nárok na dovolenku? Za akých podmienok, alebo aká je základná výmera dovolenky? Čítajte ďalej a zistite viac.

Kto má nárok na čerpanie dovolenky?

Každý zamestnanec, ktorý má uzavretý trvalý pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy.

Dovolenka sa delí na:

  • na dovolenku za odpracované dni
  • na dovolenku za kalendárny rok
  • na dovolenku za pomernú kalendárnu časť
  • na dodatkovú dovolenku

Čerpanie dovolenky za odpracované dní

Nárok na tento druh dovolenky má ten zamestnanec, ktorý nevykonal u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň dva mesiace. (60 dní) Táto výmera dovolenky sa ráta ako 1/12 dovolenky za kalendárny rok. Za každých 21 odpracovaných dní v danom roku.

napr: Ak zamestnanec odpracuje u zamestnávateľa 42 dní má nárok na 2/12 dovolenky. Pri základnej výmere zamestnanca do 33 roku veku, to predstavuje 3 dni dovolenky. Ale ak odpracuje iba 41 dní má nárok iba na 1/12 dovolenky. To predstavuje 1,5 dňa do 33 roku veku zamestnanca. 

Čerpanie dovolenky za kalendárny rok

Táto výmera dovolenky prislúcha zamestnancovi, ktorý u toho istého zamestnávateľa odpracoval 60 a viac kalendárnych dní. Jeho pracovný pomer však musí trvať nepretržite počas celého roka. Základná výmera dovolenky sú 4 týždne. U zamestnancov, ktorí dovŕšili 33 rok života sú to 5 týždne dovolenky.

Čerpanie dovolenky za pomernú časť kalendárneho roka

Nárok na jej uplatnenie prislúcha zamestnancovi, ktorý u toho istého zamestnávateľa odpracoval, len časť kalendárneho roka. To sa rozumie menej ako 60 dní v kalendárnom roku. Výmera dovolenky za pomernú časť kalendárneho roka je rátaná ako 1/12 za každý odpracovaný kalendárny mesiac. Pomernú časť dovolenky vieme vypočítať nasledovne-1/12 predstavujú 4 týždne dovolenky, (20 dní). Pomerná časť dovolenky u zamestnanca do 33 rokov veku je 1,5 dňa v kalendárnom mesiaci.

Napr: Ak zamestnanec pracuje 9 mesiacov v danom roku, má 23 rokov. Má nárok na 15 dní dovolenky v roku 2020. (1/12 predstavuje 20 dní dovolenky za kalendárny rok- 9 mesiacov.)   

Čerpanie dodatkovej dovolenky

Zákonník práce ju vymedzil tým zamestnancom, ktorí pracujú celý kalendárny rok v podzemnom priestore, alebo ich práca je závažne zdraviu škodlivá. Dodatková dovolenka sa rozumie ako základná výmera dovolenky plus jeden týždeň naviac. (Základný výmer dovolenky si rozoberieme tiež v tomto článku.)

Dovolenka v prípade nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času

V prípade zamestnaní, kde pracovný čas nie je rozvrhnutý v týždenných intervaloch sa výmera dovolenky rovná toľkým pracovným dňom, koľko ich prislúcha na dovolenku za celoročný priemer.

Základná výmera dovolenky

Typ dovolenky

Výmera dovolenky

Podmienky

Dovolenka za kalendárny rok

Najmenej 4 týždne

Ak má zamestnanec menej ako 33 rokov veku

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolenka za časť

kalendárneho roka

 

 

Dovolenka za odpracované dni

 

 

 

 

 

Dodatková dovolenka

Najmenej 5 týždňov

Ak má zamestnanec viac ako 33 rokov veku, alebo sa trvalo stará o dieťa

Najmenej 8 týždňov

Pedagogickí zamestnanci, výskumní, vývojový zamestnanci verejných pracovísk

1/12 základnej časti dovolenky za každý odpracovaný mesiac

Ak zamestnanec pracoval viac ako 60 dní u toho istého zamestnávateľa

1/12 základnej časti dovolenky za každých 21 odpracovaných dní

 

 

 

 

 

Základná časť dovolenky plus 1 týždeň naviac

Ak zamestnanec nepracoval viac ako 60 dní u toho istého zamestnávateľa

 

 

 

Zamestnanci pracujúci v podzemí, alebo zamestnanci vykonávajúci zdraviu škodlivú prácu 

 

Na tému o 5 týždňovej  dovolenke pre mladých rodičov sa však nedá úplne vyjadriť, pretože táto novela obsahuje viaceré nepresnosti. Nie je jasné kto sa považuje za trvalo sa starajúcu osobu o dieťa, alebo ako tento nárok preukázať u svojho zamestnávateľa.