Články eye

Dôchodkové poistenie, delenie a výpočet
Autor: Dana Kontuľová

Dôchodkové poistenie, delenie a výpočet

Dôchodkové poistenie, delenie a výpočet? Chcete sa v tom orientovať rýchlo a jednoducho? 

Dôchodkové poistenie je jeden z piatich článkov sociálnej poisťovne, ktoré sú v platnosti od 1.1.2004 a delí sa nasledovne.

 1. Starobné poistenie
 2. Invalidné poistenie

Starobné poistenie je  poistenie na zabezpečenie prímu  v dôchodkovom veku alebo v prípade úmrtia poistenca, ktorému môže vzniknúť nárok na:

 1. Starobný dôchodok
 2. Predčasný starobný dôchodok
 3. Vdovský dôchodok
 4. Vdovecký dôchodok 
 5. Sirotský dôchodok

 

Invalidné poistenie  je poistenie  pre prípady poklesu pracovnej schopnosti v produktívnom veku a v prípade výrazného zhoršenia zdravotného stavu poistenca, alebo jeho smrti.  V týchto prípadoch  sociálna poisťovňa poskytuje nárok na :

 1. Invalidný dôchodok
 2. Vdovský dôchodok
 3. Vdovecký dôchodok
 4. Sirotský dôchodok

Dôchodkové poistenie a minimálny  vymeriavací základ je platný od 1.1. 2021 do 31.12.2021. V prípade SZČO a dobrovoľne poistených osôb pohybuje na  50%  z 1/12 všeobecného vymeriavacieho základu za spätné obdobie dvoch rokov pred kalendárnym rokom v ktorom sa poistenie uhrádza.  V eurách to značí 546 Euro.

V prípade zamestnancov je minimálna  výška vymeriavacie základu od 1.1. 2010 nevyčíslená.  Zamestnávateľ ma však naďalej povinnosť ju uhrádzať za svojho zamestnanca na základe zákona o minimálnej mzde.

Maximálny vymeriavací základ, ktorý je taktiež aktuálny od 1.1.2021 do 31.12.2021 sa pre všetky kategórie pohybuje vo výške 7644 Euro. Vymeriavací základ je rátaný v euro percentách a jeho hodnoty sú vždy zaokrúhľované smerom dolu.

V rámci SZČO je od 2.1.2021 povinné dôchodkové poistenie pre tých, ktorých príjem bez výdavkov  bol v roku 2019 vyšší ako 12 násobok vymeriavacieho základu z roku 2020. Teda vyšší ako 6 078,00 Euro.  Taktiež od 1. 10.2021 bude platiť povinnosť dôchodkového poistenia tých SZČO, ktorých príjem bez výdavkov v roku 2020 bol vyšší 6 552,00 Eur, čo je 12 násobok minimálneho základu v roku 2021.

Osoby, ktoré si dobrovoľne hradia dôchodkové poistenie si výšku vymeriavacieho základu určujú sami.  V tom prípade je však nutné uhradiť i poistenie do rezervného fondu solidarity.  

Poistenie hradené štátom, ( starobné, invalidné, poistenie do fondov)

 1. Fyzickým osobám s trvalým pobytom na území SR, ktoré sa starajú o dieťa do 6. rokov, alebo sa starajú o zdravotne znevýhodnenú osobu, ktorá ešte nedovŕšila dospelosť.    
 2. Osobám s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré poberajú peňažní príspevok na opatrovanie.
 3. Osobám, ktoré sú osobnými asistentmi na základe platnej zmluvy a majú odpracovaných viac ako 140 hodín mesačne.
 4. Vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy. (V platnosti od 2.1. roku 2016)
 5. Fyzickým osobám s trvalým pobytom na území SR, ktoré majú uznaný kompenzačný príspevok za  stálu prácu v podzemí, alebo v bani. (V platnosti od 1.4. roku 2020)
 6. Dôchodkovo poistená osoba v nezamestnanosti, ktorej sa poskytuje materský/  rodičovský príspevok.

Poistenie v nezamestnanosti neplatí na nasledovné prípady:

 1. Zamestnancov osobitného predpisu o súdnictve ( prokurátori, čakateľov prokuratúry, prisadiaci... )
 2. Osobám odsúdením na výkon trestu, obvineným vo väzbe. 
 3. Osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, alebo poberajú, čiastočný, alebo invalidný dôchodok.

 Poistenie na invalidné poistenie si neuhrádza:

 1. Poistenec, alebo zamestnávateľ za zamestnanca  ktorému bol priznaný starobný, alebo predčasný dôchodok, alebo poberá výsluhový dôchodok. (Policajti, vojaci.)

Dôchodkový vek :

Od roku 2021 sa pri výpočte dôchodkového veku prihliada i na počet vychovaných deti, ako u žien tak aj u mužov. Za každé vychované dieťa je odrátaných 6 mesiacov.

Rok narodenia poistenca

 

žien s počtom vychovaných detí

 

0

1

2

3 alebo 4

5 a viac

 

1943 a menej

57r

56r

55r

54r

53r

 

1944

57r

56r

55r

54r

53r

 

1945

57r

56r

55r

54r

53r

 

1946

57r

56r

55r

54r

53r

 

1947

57r 9m

56r

55r

54r

53r

 

1948

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

 

1949

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

 

1950

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

 

1951

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

 

1952

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

 

1953

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

 

1954

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

 

1955

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

 

1956

62r 139d

62r 139d

61r

59r 3m

57r 6m

 

1957

62r 6m

62r

61r 6m

60r

58r 3m

 

1958

62r 8m

62r 2m

61r 8m

60r 9m

59r

 

1959

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 4m

59r 9m

 

1960

63r

62r 6m

62r

61r 6m

60r 6m

 

1961

63r 2m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

61r 3m

 

1962

63r 4m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 7m

 

1963

63r 6m

63r

62r 6m

62r

61r 11m

 

1964

63r 8m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

62r 2m

 

1965

63r 10m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

62r 4m

 

1966 a viac

64r

63r 6m

63r

62r 6m

62r 6m

 

 

Rok
narodenia
poistenca

Dôchodkový vek  mužov, s  počtom vychovaných detí

1

2

3 a viac

1957

62r

61r 6m

61r

1958

62r 2m

61r 8m

61r 2m

1959

62r 4m

61r 10m

61r 4m

1960

62r 6m

62r

61r 6m

1961

62r 8m

62r 2m

61r 8m

1962

62r 10m

62r 4m

61r 10m

1963

63r

62r 6m

62r

1964

63r 2m

62r 8m

62r 2m

1965

63r 4m

62r 10m

62r 4m

1966 a viac

63r 6m

63r

62r 6m