Články eye

Čo je OČR. Koľkokrát ročne mám nárok na čerpanie OČR
Autor: Dana Kontuľová

Čo je OČR. Koľkokrát ročne mám nárok na čerpanie OČR

Čo je Očr, kto si ju môže uplatniť, koľko krát do roka o ňu môžeme požiadať?  

 Ošetrovanie člena rodiny/ ošetrovné

     Ide o príspevok zo sociálnej poisťovne a poskytuje sa v prípadoch celodenného ošetrovania, alebo sprevádzania príbuznej osoby,( dieťaťa, manžela, manželky, chorého rodiča, svokra, alebo svokry.) Nárok na ošetrovné majú všetky právnické a fyzické osoby, ktoré majú splnené všetky podmienky voči sociálnej poisťovni. (Zamestnanec, dobrovoľne poistená osoba, SZČO, FO v ochrannej dobe.)

Ochranná doba

      Rozumie sa ako čas po zániku nemocenského poistenia. Ochranná doba je 7 dní, ak však poistenie trvalo kratšie v tom prípade sa ochranná doba rovná počtu dní koľko trvalo poistenie danej osoby.

Ochranná doba končí:

  • v prípade, že poistenkyni poistenie zaniklo v období tehotenstva ochranná doba trvá 8 mesiacov, ak neuplynula skôr 
  • dňom v ktorom nemocenské poistenie vzniklo
  • ak poistenej osobe vznikol nárok na dôchodok (starobný, invalidný, predčasný) 

Príklad:

     Zamestnanec bol poistený od 14.8.2020 do 19.8.2020. Nemocenské poistenie daného zamestnanca trvalo 6 dní, rovnako aj ochranná doba trvala 6 dní (25.8.2020.)

     Žiadosť o ošetrovné môže vystaviť iba lekár zdravotníckeho zariadenia v ktorom sa sprevádzanie, celodenné ošetrovanie člena konalo. 

Poistenec obdrží:

     Žiadosť o ošetrovné ( Je potrebné vyznačiť údaje o vyhlásení či ide o dávku zo súbehu poistení, spôsob preukazovania ošetrovného.) Podpísaný dokument odošle do poisťovne, odovzdá ho aj svojmu zamestnávateľovi. Druhý diel žiadosti sa odosiela poisťovni, až po ukončení ošetrovania člena rodiny.

Je možné si nárokovať na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení, v tom prípade je potrebné každú žiadosť vystaviť osobitne.

Koľko krát ročne sa môže čerpať ošetrovné? 

     Zákon o sociálnom poistení neuvádza, koľko dní musí byť rozdiel medzi jednotlivými dávkami ošetrovného a ani koľkokrát do mesiaca môže byť ošetrovné poskytnuté a však vždy musí ísť o nové ochorenie, alebo o inú diagnózu. To znamená, že na jedno dieťa, ktoré je nepretržite choré viac ako 10 dní, môže čerpať ošetrovné, len jeden rodič a len po dobu 10 kalendárnych dní. Dôležité je však spomenúť, že rodičia nesmú súčasne čerpať ošetrovné na jedno dieťa a nesmú sa pri ňom ani vystriedať, ak sa u dieťaťa nezmenila diagnóza.

     Pri rodičovskej očerke je rozhodujúcim faktorom i vek dieťaťa. Ak maloletý prekročil hranicu 10 rokov života, rodičia nemajú právo na ošetrovné, ak chcú nechať svoje dieťa doma. V tom prípade prichádza do úvahy dovolenka, neplatené voľno a v tomto období už aj známy pojem home office. Všetko však závisí od dohody s nadriadenou osobou. V prípade, že v rodine sú 2 deti, ktoré ešte nedovŕšili hranicu 10 rokov života platí, že ošetrovné si môže uplatniť iba jeden rodič na obe deti.         

Ošetrovné a jeho výška v roku 2020

     Hodnota tzv OČR je rátaná z denného vymedzovacieho základu a to v hodnote 55%.( Denný vymedzovací základ sa rozumie ako podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dni rozhodujúceho obdobia.)

     Nakoľko však zákon neurčuje výšku základného denného vymeriavacieho základu je nutné brať na vedomie, že jeho hodnota je vypočítaná z toho, že ide o zamestnanca s trvalým pracovným pomerom a zárobkom v hodnote minimálnej mzdy. V tomto prípade bude vymeriavací základ na úrovni minimálnej mzdy prislúchajúcej na 1 pracovný deň zamestnanca. V praxi to znamená, že výpočet vymeriavaného základu bude vychádzať z hodnoty minimálnej hrubej mzdy z roku 2019- (520€.)

     V prípade živnostníkov, ktorí odvádzali do poisťovne minimálne odvody je vymeriavací základ na hodnote minimálneho mesačného vymeriavacieho základu na 1 odpracovaný deň.

     Finančná výška ošetrovného teda môže byť 36, 6346 € na jeden deň. Ošetrovné na jedno dieťa môže trvať maximálne 10 dní, respektíve 14  dní a viac v prípade aktuálnej pandémie koronavírusu. V praxi to znamená, že výška príspevku ošetrovného na spomínaných 10 dní môže byť maximálne 366,40 €

Poskytovanie ošetrovného a jeho vyplácanie

     Dávka je poskytovaná za kalendárne dni a nárok na ňu vzniká od prvého dňa potreby sprevádzania, alebo celodenného ošetrovania člena rodiny.