Články eye

Čo bude s podnikateľmi na Slovensku
Autor: Dana Kontuľová

Čo bude s podnikateľmi na Slovensku

Hoci to nejaký čas trvá a nie všetko sa podarilo na prvý krát štát myslí i na stredne veľké a malé podniky a chce im podať pomocnú ruku. Predsa tvoria veľkú časť hospodárstva našej republiky. Tvoria až neuveriteľných 99%  podnikateľských subjektov a ich činnosť a existencia zamestnáva 75% pracujúcich. Štátu dokážu vytvoriť až 50% pridanej hodnoty. Myslím, že tieto čísla stoja za to, aby im štát v tejto situácii pomohol. Štát finančné príspevky rozdelil do nasledujúcich kategórii.

Prvá pomoc( 1a 3A)  je v platnosti od apríla 2020 a týka sa platenia miezd pre zamestnancov. Po novom sa výška ceny práce zvýšila z 80% na 100% V praxi to znamená, že zamestnávateľovi štát pomôže preplatiť všetky náklady na jeho zamestnancov, vrátane odvodov. Maximálna výška príspevku na jedného pracovníka je 1 100 Eur.

Druhé opatrenie na pomoc podnikateľom, takzvaná skupina (2 a 3B) sa vzťahuje na kategóriu SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť, alebo m im poklesli tržby minimálne o 20%. Áno táto forma pomoci tu už bolo, no tento raz prichádza s menšími zmenami. Zvýšila sa výška príspevku, ktorá sa po novom pohybuje od 330€ do 870€. Taktiež sa rozšírila škála percentuálnych poklesov tržieb a to nasledovne.

 Za mesiac Január

Pokles tržby v %

Výška príspevku

20,00 až 39, 99

270 €

40,00 až 59,99

450 €

60,00 až 79,99

630 €

80,00 a viac

810 €

 

Za mesiac Február

Pokles tržby v %

Výška príspevku

20,00 až 29,99

330 €

30,00 až 39,99

420 €

40,00 až 49,99

510 €

50,00 až 59,99

600 €

60,00 až 69,99

690 €

70,00 až 79,99

780 €

80,00 a viac

870 €

 

Pomoc pod názvom opatrenie č. 4. zastrešuje paušálny príspevok na udržanie pracovného  miesta počas súčasnej krízy. Hodnota tohto príspevku sa zvýšila z pôvodných 315 na 360 Eur. Táto pomoc je rozdelená do dvoch pod kategórií (Typ A a typ B.)

Žiadatelia, ktorí si zvolia variantu A dostanú od štátu príspevok na úhradu miezd zamestnancov. Za januárový mesiac to bude 80% ceny práce a v prípade žiadosti za nasledujúci mesiac to po novom bude už, celých 100% ceny práce. Maximálna výška príspevku je 1100 eur.

V prípade varianty B pôjde o paušálny príspevok na úhradu mzdových nákladov. Výška príspevku na jedného zamestnanca sa bude odvíjať od percentuálnej straty na tržbách. V praxi to činí tieto hodnoty

Za mesiac Január

Pokles tržby v %

Výška príspevku

20,00 až 39, 99

270 €

40,00 až 59,99

450 €

60,00 až 79,99

630 €

80,00 a viac

810 €

 

Za mesiac Február

Pokles tržby v %

Výška príspevku

20,00 až 29,99

330 €

30,00 až 39,99

420 €

40,00 až 49,99

510 €

50,00 až 59,99

600 €

60,00 až 69,99

690 €

70,00 až 79,99

780 €

80,00 a viac

870 €

 

O všetky formy štátnej pomoci je možné žiadať do konca kalendárneho mesiaca v ktorom úrad verejného zdravotníctva zruší aktuálny zákaz o uzavretí niektorých prevádzok.

Odpustenie splátok

Pred niekoľkými dňami vláda schválila možnosť odkladu splátok poistného za mesiac február tohto roka. Týka sa všetkých zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby minimálne o 40%.  Požiadať o predlženie splatnosti majú nárok aj tí zamestnávatelia, ktorí dokážu udržať viac ako 51% pracovných miest vo svojich firmách či podnikoch. Výška odpustenia poplatku v ich prípade bude závisieť od toho aké percento zamestnanosti sa im podarí udržať v tejto kritickej situácií. Na teraz je možné odloženie tejto splatnosti až do 30.6.2021.

Pomoc v podobe dotácii

Ministerstvo hospodárstva spustilo začiatkom tohto mesiaca výzvu na pomoc autodopravcov mimo pravidelnej autobusovej dopravy. Oprávnení žiadatelia sú tí, ktorým príjem na tržbách poklesol minimálne o 30% v období od 1.8 až 31.12.2020. Výška dotácie sa môže vyšplhať k 80% stratenej tržby za spomínaný časový úsek. V prípade, že by si žiadatelia nechali dotáciu vyčísliť na základe emisnej normy sa finančná  dotácia môže pohybovať od 1000 do 2400 €. O túto dotáciu je možné požiadať do 30.4.2021.

Dotácia na nájom

Požiadať o ňu môže nájomca prostredníctvom prijímateľa. Nájomcom môže byť:

1. Fyzická osoba- podnikateľ

2. Právnická osoba- podnikateľ, napr. s.r.o. a iné

3. Právnická osoba- nepodnikateľ

4. Nájomcom môže byť i mikro, malý podnik ak bol k 31.12.2019 v ťažkostiach. 

 

Prenajímateľom môže byť:

1. Fyzická osoba- podnikateľ

2. Fyzická osoba- nepodnikateľ

3. Právnická osoba- podnikateľ

4. Právnická osoba – nepodnikateľ

5. Správca štátu, v tomto prípade sa výška dotácie automatizuje na 50% straty príjemcu dotácie

Dotáciu je možné získať, iba na priestory určené na bývanie, priestory v ktorých sa ponúkajú produkty a služby konečnému spotrebiteľovi, alebo iné stavebné priestory. Dotácia sa nevzťahuje na úhrady energii, upratovacích služieb a podobne. Výška dotácie pre nájomcu sa odvíja od zľavnenej dohody s prenajímateľom priestorov a to maximálne vo výške 50%. V prípade obci a VUC môže dôjsť k dohode na základe osobitných predpisov a znížiť už dohodnuté nájomné.

Podmienky na uplatnenie žiadosti.

1. Nájomné musí byť platené v peniazoch na základe nájomnej zmluvy

2.Zmluva sa uzavrela najneskôr k 1.8. 2020

3.Užívanie priestor bolo znemožnené

a) povinným zatvorením prevádzky

b) povinným prerušeným výučby v školiacich zariadeniach

c) na základe vyhlásenia zákazu vychádzania

Podmienky pre malé podniky

1. Žiadateľ je jedinými mikro, malým podnikom, ktorý nebol k 31.12.2019 v ťažkostiach

2. Žiadateľ o dotáciu je jediným stredne veľkým, veľkým podnikom, ktorý nebol k 31.12.2019 v ťažkostiach    

Osobitné predpisy žiadateľov

V prípade, že žiadosť o dotáciu presiahne sumu 100 000 € je nutné k nej priložiť označenie konečného užívateľa. Ak sú Žiadatelia neziskové organizácie je nutné mať v príslušnom registri uvedený vymedzený rozsah organizácie.