Články eye

Ako zvýšiť svoj kredit na trhu práce
Autor: Dana Kontuľová

Ako zvýšiť svoj kredit na trhu práce

     ,,Učiť, by sme sa mali celý život.“ Je to síce otrepaná fráza, ale viac ako pravdivá. Titul dnes už jednoducho nestačí. Podľa štatistík z roku 2018 pracovalo iba 63% stredoškolákov v odbore za ktorý sa vyučili. Čo sa týka vysokoškolských absolventov sa percentá vyšplhali tesne nad polovicu. 52%.

Pomaturitné štúdium

Aké je to štúdium a pre koho je určené? Je určené pre všetkých úspešných absolventov, ktorí dosiahli úplné stredoškolské vzdelanie.

Delí sa na

 • zdokonaľovacie štúdium (predtým získane vedomosti si študenti zdokonalia)
 • kvalifikačné štúdium (štúdium i inom odbore)
 • špecializované štúdium ( získanie špeciálnych vedomostí vo svojom odbore)

Dĺžka štúdia závisí od jeho typu, trvá od 6 mesiacov až po 3 roky a je ukončené pomaturitnou skúškou.

Formy štúdia:

 • denné
 • štúdium popri zamestnaní
 • kombinované

 

Kurzy

     Možnosti sú nevyčerpateľné od jazykových cez IT kurzy, kurzy pre podnikateľov. Kurzy technického zamerania:  zváračské kurzy, kurzy pre inštalatérov a mnohé iné.

Rekvalifikačný kurz: Ide o získanie novej klasifikácie, či rozšírenie už získaných vedomostí. Rekvalifikáciu môže vykonávať iba akreditované zariadenie, alebo zdravotnícke zariadenie, ktoré ma akreditované vzdelávacie programy.

Druhy

 • platené- uchádzač si ich platí sám z vlastných zdrojov.
 • Re- pas kurzy- hradené cez úrad práce. Všetko za teba vybaví a zaplatí úrad práce, v ktorom si sa zaevidoval ako nezamestnaný. To je hlavná podmienka. Škála týchto kurzov je dosť široká, stačí si vybrať a požiadať o preplatenie. To či ti bude vyhovené rozhodne pracovník úradu práce. V kladnom prípade ti úrad preplatí všetky náklady spojené z kurzom ( doprava, ubytovanie...) Kurz je však nutné poctivo navštevovať a dokončiť. (Okrem závažných dôvodov bude nutné peniaze vrátiť.
 • Online kurzy- ich výhodou je, že ich absolvuješ s pohodlia svojho príbytku, respektíve kdekoľvek a kedykoľvek. Učebné podklady ti môžu zaslať priamo poštou na adresu, alebo elektronicky. Ty im splnené zadania a úlohy pre pošleš späť na vyhodnotenie. Tempo štúdia si volíš sám.
 • Live kurzy-: zapíšeš sa na kurz a v pravidelných intervaloch sa prihlasuješ na danú hodinu (napr. každý piatok od 18-tej hodiny.)
 •  

Workshopy 

Tých je na internete naozaj plno, stačí sa zapísať a na jednom mieste sa stretneš s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy ako ty. Máš možnosť posunúť svoje vedomosti niekomu tretiemu, alebo naopak čerpať zo skúseností iných. Stretnutia zväčša prebiehajú vo forme prednášok.           

 Absolventská prax  

 Ak spĺňaš nasledujúce podmienky zbystri pozornosť. Spadáš do vekovej kategórie do 26 rokov, si menej ako dva roky od doby ukončená štúdia (SŠ, VŠ), si na úrade práce zaregistrovaný minimálne jeden mesiac?

Absolventská prax je ideálna cesta ako získať prvé a tak podstatné praktické skúsenosti, ktoré ti doteraz chýbali. Všetko podstatné za teba aj tento krát vyrieši príslušní úrad práce. Trvá od 3-6 mesiacov a maximálny počet odpracovaných hodín za mesiac nepresiahne 80 hodín. Takže ti ostane čas aj pre seba. Firmu v ktorej chceš absolvovať túto prax si môžeš vybrať sám. Štát ma pre teba príspevok v hodnote 65% percent životného minima. Nie si zamestnanec firmy, keďže zmluvu uzatvára úrad práce, ale po odpracovaní aspoň dvoch mesiacov máš nárok na voľno (dovolenku). Zaplatené máš však iba tie dni, ktoré si skutočne odmakáš.

 

Stážisti

Možno aj ty si videl ten film o dvoch kamarátoch, ktorí nevedeli ako ďalej. Inšpiroval si sa? Si na správnej ceste. Získané praktické skúsenosti sú v tomto prípade viac ako peniaze. Nemusí to tak byť vždy, veľa firiem si svojich „budúcich“ zamestnancov ohodnotí aspoň malou čiastkou. Stáž je možná už aj pri štúdiu, alebo je zväčša ohraničená od času ukončenia štúdia s ktorým, by mala stáž súvisieť. Stážovať môžeš u nás, alebo v zahraničí, takže škála je naozaj veľká. Stáž v zahraničí ma jedno veľké plus. Nielenže teoretické vedomosti pretavíš na tie praktické, ale navyše si vylepšíš jazykové zručnosti, ktoré sú dnes tak veľmi cenné.

 

Dobrovoľníctvo

O tom sa píše málo kedy, ale aj dobrovoľné aktivity sa počítajú. Kludne si ich teda napíš do životopisu. Vlož do toho maximum, nebuď za každú cenu skromní. Pochvál sa tým čo si robil, no ešte viac tým čo ti to dalo. Zamestnávateľovi ukážeš, že ak ti na niečom záleží a baví ťa to. Vieš sa do toho naozaj vložiť a byť produktívny.

 

Ako si sa práve dozvedel tvoja budúcnosť môže mať viac ciest, je len na tebe ktorú si zvolíš. Každá z nich ti môže niečo dať, to je viac ako isté a preto sa nemusíš báť vykročiť.