Články eye

Aké finančné zmeny nastali v dávke nezamestnanosti od 1.7.2021 a koho sa týkajú?
Autor: Dana Kontuľová

Aké finančné zmeny nastali v dávke nezamestnanosti od 1.7.2021 a koho sa týkajú?

Dávka v nezamestnanosti sa vypláca:

V prípade poistenia v prípade možnej straty práce, straty prímu po splnení zákonných podmienok:

- Osoba musí byť uchádzač o zamestnanie - ( Zaevidovaná v evidencii na úrade práce.)

- Osoba musela byť za posledné 4 roky, poistená aspoň 730 dní. Do doby poistenia sa ráta i obdobie, na ktoré bolo toto poistenie prerušené, v prípade rodičovskej dovolenky.

Kto má na ňu nárok?

1. Povinne poistená osoba, zamestnanec, ktorý pracoval na základe TPP, alebo dohody o vykonávaní práce.

2. Dobrovoľne poistená osoba, (SZČO), ktorá nie je povinná si hradiť toto poistenie.

Ako žiadať o dávku?

Žiadatelia môžu postupovať dvoma spôsobmi :

1. Prostredníctvom formuláru na pobočke sociálnej poisťovne.

2. Poskytnutím súhrnnej žiadosti spoločne s dňom zaradenia do evidencie pre nezamestnaných na príslušnom úrade práce. 

 

Finančné ohodnotenie dávky od 1.7.2021

Pozor nasledovná zmena sa týka, iba tých žiadateľov, ktorí sa zaevidovali ,ako nezamestnaní po 1.7.2021. Žiadateľom, ktorí si túto dávku uplatnili skôr sa výška príspevku dvíhať nebude. Po novom je maximálna výška príspevku v hodnote 1154,80 Eur.  ( Ak má daný mesiac 31 kalendárnych  dní.) V prípade 30 kalendárnych dní v mesiaci sa výška príspevku pohybuje do 1117,50 Eur. Príspevok sa teda zvýšil o viac ako 40 Eur, túto dávku je možné poberať 6 mesiacov v rade.

 

Zmeny nastanú i pri garančnej dávke, ide o dávku, zo základného fondu poistenia pre prípad, že zamestnávateľ nebude schopný hradiť náklady, mzdy svojim pracovníkom.

Kto má nárok na túto dávku?

Osoby, ktoré pracovali na TPP, na dohodu o vykonávaní práce, brigádnici, členovia družstva a iné osoby. Okrem štatutárnych orgánov.

Kedy vzniká nárok na túto dávku?

Ak zamestnávateľ, firma podala návrh na konkurz spoločnosti, alebo súd začal konanie na vyhlásenie konkurzu. Uplatnenie dávky je možné po 60 dňoch skončenia pracovného vzťahu, alebo začatia konania konkurzu spoločnosti.

Výška príspevku?

Po novom, teda od prvého júla 2021 do 30. júna 2022 sa suma tohto príspevku pohybuje v maximálnej výške 3399. Eur. Suma teda stúpla o 123 Eur. Túto formu pomoci je možné si uplatniť v rozsahu 3 mesiacov, za posledných 18 mesiacov trvania pracovného vzťahu.