Články eye

5  Tipov na získanie HR talentov
Autor: Filip Sahatqija

5 Tipov na získanie HR talentov

 

 

Privábiť a udržať najvhodnejších zamestnancov ostáva jednou z najväčších výziev vo firmách v roku 2020. Tento proces sa nazýva získavanie talentov. Oblasť Ľudských zdrojov nie je výnimkou a aj v tomto obore platí že čím vhodnejší zamestnanec, tým viac firma získa. Požiadavky zamestnancov voči firmám na trhu práce sa neustále menia. HR tímy musia byť kreatívne a konkurencieschopné ak chcú nalákať novú generáciu HR talentov.

 

1. PONUKA FLEXIBILITY JE NUTNOSŤ

Očakávania  mladej pracovnej sily  sa už   netýkajú len výšky mzdy. Mladí ľudia v Veľkej  Británii preferujú časovú flexibilitu. Do časovej flexibility patrí dynamická pracovná doba alebo zníženie pracovného času. Dopyt po vyvažovaní pracovného života so súkromným neustále rastie.

 

2. DAŤ SI POZOR ČI ZAMESTNANCA PRÁCA NAPĹŇ

Pre firmy je dôležitý pozitívny  postoj zamestnancov k práci. Keď má firma veľa spokojných zamestnancov, má väčšiu šancu prilákať a udržať kvalitných zamestnancov čo v konečnom dôsledku znamená pre firmy vyšší zisk. Firmy si sú tejto rovnice vedomé. Za posledných 10 rokov  firmy v celom Spojenom Kráľovstve investujú čoraz viac finančných prostriedkov do rôznych programov pre zamestnancov. Tieto programy zlepšujú emocionálnu stránku zamestnanca a jeho postoj k práci.

 

3. PERSPEKTÍVNYM UCHÁDZAČOM ZÁLEŽÍ NA FIREMNEJ ZNAČKE

Noví a perspektívni pracovníci v oblasti HR sú si vedomí pre akú firmu pracujú a aké sú hodnoty a vízia ich zamestnávateľa. Predtým ako prebehne výberové konanie už mladí uchádzači disponujú poznatkami o firme. Perspektívni uchádzači získavajú tieto informácie z internetu, sociálnych sietí.  Pri získavaní HR talentov je preto kľúčové ako sa firma prezentuje na internete. Taktiež je dôležitý obsah príspevkov na sociálnych sieťach. Tento obsah by mal korešpondovať s víziou a hodnotami firmy.

 

4. FIREMNÉ BENEFITY

Firemné benefity sú ďalší dôležitý faktor pri získavaní nových talentov. Firmy vo Veľkej Británii investujú rok čo rok viac peňazí do bonusov pre zamestnancov.

 Do benefitov napríklad patria:

  • Dlhodobé plány odmeňovania
  • Členstvá v športových zariadeniach
  • Pôžičky
  • Vyšší dôchodok
  • Pôžičky

 

5. ZAISTIŤ ABY MAL ZAMESTNANEC JASNÚ A PROGRESÍVNU KARIÉRNU DRÁHU

Hlavným dôvodom pri výpovediach zo zamestnania zo strany zamestnanca je málo príležitosti rozvíjania sa vo firme.

Zaistenie transparentnej kariérnej dráhy a možnosti povýšenia súvisia so spokojnosťou zamestnancov. Zamestnanci sa cítia hodnotnejší a angažovanejší a motivovaní ak majú možnosť sa rozvíjať. Zaisťovanie jasnej a progresívnej kariérnej dráhy je ďalší spôsob, akým  firma priláka ambicióznych uchádzačov.

ZDROJ - morganmckinley.co.uk; recruiter.com