Články eye

Autor: PozriPracu

Práca z domu, oplatí sa ?

 V prvom rade je potrebné poznamenať, že z domu už dlhodobo nepracujú len dôchodcovia a rodičia na materských dovolenkách. Tento druh práce je taktiež obľúbený v kruhoch programátorov, dizajnérov, grafikov, prekladateľov, novinároch, obchodných zástupcov atď.

 

Ako to býva zvykom, každá minca má dve strany. Aj práca z domu je v istých prípadoch výhodná tak ako pre zamestnanca, tak i pre zamestnávateľa. Ak sa neviete rozhodnúť, či je práca z domu aj pre vás „to pravé orechové“, poukážeme pre vás na zopár výhod a nevýhod takejto práce.

 

Úspora času a flexibilita

 

Veľmi podstatným pozitívom práce z domu z pohľadu zamestnanca je možnosť zadeliť si vlastný pracovný čas tak, ako mu to vyhovuje. Zamestnanec nemusí pravidelne každé ráno dodržiavať striktný režim vstávania, cestovania do zamestnania a pracovnú dobu. ( pozn. v zmysle podmienok dojednaných so zamestnávateľom, ktoré môžu byť upravené rozdielne )

 

Istý pocit slobody pri rozvrhu vlastného pracovného času a individuálneho zadelenia postupnosti úloh pre mnohých zamestnancov preváži väčšinu negatív práce z domu.

 

V rámci individuálneho zadelenia pracovného času taktiež zamestnanec získava možnosť vykonávania iných, napríklad záujmových aktivít, keďže si vie prispôsobiť pracovnú dobu svojmu voľnému času. Nehovoriac o nesporných výhodách rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke. Často krát je tento spôsob práce jediným, ktorý si vzhľadom na životnú situáciu môžu dovoliť.

 

Domácke prostredie a menej stresu

 

Ďalšou výhodou pre mnohých zamestnancov je skutočnosť, že pracujú z vlastného domova. Teda v prostredí , kde sa cítia sebaisto, majú svoje pohodlie, komfort a zabezpečené pracovné prostredie presne podľa svojich predstáv.

 

Z uvedeného vyplýva pre zamestnanca aj menej stresu, nakoľko neprichádza do častého osobného kontaktu so zamestnávateľom, prostredie na neho vplýva pozitívne a  časovo pracuje podľa individuálne zvoleného pracovného režimu.

 

Žiadne konflikty v kolektíve

 

Pre množstvo zamestnancov môže byť práce v kolektíve neúmernou záťažou. Medziľudské vzťahy na pracovisku ovplyvňujú často krát prístup zamestnanca k práci a jeho pracovné výkony. Pre množstvo zamestnancov je výhodou domáceho prostredia samostatnosť, teda absencia akýchkoľvek rušivých elementov na pracovisku v podobe kolegov.

 

Ako sme vyššie uviedli, práca z domu má pre zamestnancov množstvo pozitív, avšak čo pre niekoho je pozitívom naopak pre iného môže byť pre iného negatívom.

 

Nízka integrácia s kolegami

 

Nízka interakcia v kolektíva a neustála osamelosť pri vykonávaní práce môže byť pre niekoho pozitívom, avšak veľa zamestnancov potrebuje istý druh interakcie a začlenenia v kolektíve. Zamestnanci, ktorí zvažujú prácu z domu by mali triezvo zvážiť, či absencia kolektívu nebude práve negatívom vo vzťahu k výkonu práce.

 

Rozptýlenie pri plnení úloh

 

Domáce prostredie so sebou neprináša iba komfort a pohodlie, ale aj množstvo rušivých elementov a znížené sústredenie sa na plnenie pracovných úloh. Či sú to už rodinní príslušníci, domáci miláčikovia, domáce práce a iné.

 

Možnosť odsúvania pracovných úloh

 

V prípade, ak zamestnanec nemá dostatočnú schopnosť organizácie vlastnej práce môže sa často krát stať, že na úkor iných aktivít odsúva pracovné úlohy a neustále ich reorganizuje, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zníženej výkonnosti.

 

Spätná väzba

 

Pri práci z domu má zamestnanec málokedy aktívnu spätnú väzbu, teda väčšinou sa k jeho pracovným výkonom vyjadrí zamestnávateľ až po úplnom odovzdaní práce. Mnoho zamestnancov potrebuje spätnú väzbu pri čiastkových pracovných úkonoch a istým spôsobom osobné vedenie zo strany zamestnávateľa pri vykonávaní práce.

 

Vyššie sme uviedli základné výhody a nevýhody práce z domu zo strany zamestnancov. z pohľadu zamestnávateľa má tento spôsob práce taktiež výhody ako i nevýhody.

 

Práca z domu z pohľadu zamestnávateľa

 

V prvom rade zamestnávateľ nemusí zamestnancovi poskytnúť konkrétne miesto výkonu práce, teda či už to je kancelária, pracovné miesto v „open space“ kancelárii. Takto môže zamestnávateľ ušetriť nemalé náklady v súvislosti s pracovným vybavením ( kancelársky nábytok, pomôcky, počítač atď.).

 

Z uvedeného sa taktiež odvíjajú náklady na nájom za kancelárske priestory, elektriku, vodu atď.

 

Ďalšou výhodou pre zamestnávateľa je, že nevyhnutne nemusí hradiť zamestnancom prácu nadčas, príplatok za nočnú prácu a pod. ( záleží na konkrétnych podmienkach spolupráce )

 

Nevýhodou pre zamestnávateľa môže byť nízky stupeň dozoru nad zamestnancami. Zamestnávateľ v tomto prípade musí mať istotu, že za poskytnutú voľnosť zamestnancovi mu môže plne dôverovať pri plnení jeho pracovných úloh, teda že prácu reálne vykonajú a dodajú.

 

Nevýhodou pre zamestnávateľa je najmä komunikačná izolácia nebezpečenstvo pre citlivé firemné informácie prípadne problémy s vedením tímu.

 

Je preto potrebné zo strany zamestnávateľa poctivo sledovať a analyzovať prebiehajúce komunikačné procesy, pretože to, čo si osobne poviete v kancelárii nenahradí žiadny iný komunikátor. ( napr. mail, správy atď. )

 

Práca z domu kladie vyššie nároky na vedenie ľudí, a to po stránke motivačnej, komunikačnej i kontrolnej. Manažéri musia praktizovať úplne iný spôsob kontroly nad pracovnými výkonmi zamestnancov. Je tu potrebné vysoké dávky dôvery zo strany manažérov vyvážené mierou zodpovednosti na strane zamestnancov.