Články eye

Autor: PozriPracu

APLIKÁCIA PRE VAŠU FIŠKÁLNU ZODPOVEDNOSŤ

Dnes Vám prinášame opäť článok o zaujímavých aplikáciách do Vašich smartfónov, ktoré Vám dôkážu zlepšiť život. Dnes budem v krátkosti pojednávať o fiškálnej zodpovednosti, čiže o slovnom spojení, ktoré nájdeme v dnešnej dobe akurát tak v slovníkoch archaizmov.


Už Tomáš Baťa hovorieval, že "kázeň je život a život je kázeň." Veľmi veľa ľudí vie peniaze zarobiť, ale len veľmi málo ich vie aj rozumne použiť. O príčininách tohto javu môžeme debatovať do nekonečna, ale čo je dnes proste faktom, že fiškálna zodpovednosť v móde až tak nie je, veď sa stačí pozrieť na Európu, v ktorej tretina krajín je prakticky v bankrote alebo tesne pred ním. Ak lídri krajín nedokážu hospodáriť zodpovedne, ako môžeme chcieť, aby tak robili bežní ľudia.

 

Aby ste pochopili, prečo je dôležité míňať menej ako zarobíte, vysvetlím vám z rýchlika teóriu kapitalizmus. Slovo kapitalizmus je odvodený od slova kapitál - pod kapitálom rozumieme cenné zdroje, ktoré je možné použiť k vytvoreniu nového bohastva. Ide o vlastne odloženú spotrebu dneska, ktorú využijeme v budúcnosti.

 

Ako to súvisí s tým, aby sme boli finančne zodpovední? Svet praje pripraveným. Položte si ruku na srdce, koľko krát v živote sa Vám vyskytla fantastická príležitosť, ktorú ste nevyužili, pretože ste nemali dostatočné zdroje, pritom nešlo o sumu, ktorú by nebolo možné nasporiť.

 

Mnohí podnikatelia, napr. aj známy lodiar Onasis, zarobili na tom, že v zlých časoch mali hotovosť, preto vedeli kúpiť za lacno, to čo v časoch prosperity stálo príliš veľa.

 

Väčšina ľudí však hodpodári doslova šialene. Je pritom jedno koľko zarábajú, či 400 eur mesačne alebo 3000 - 4000 eur mesačne, ich výdavky sú vždy väčšie ako príjmy, preto sú odkázaní na neustále požičiavanie si, čím sa dostávajú do bludného kruhu, kedy si musia požičiavať na to, aby vedeli splatiť poslednú pôžičku.

Ok, ale vráťme sa k podstate, každý úspešný podnikateľ Vám povie, že nie je nad dobre vedené účtovníctvo, z ktorého jasne vidieť, v ktorých oblastiach sa míňa najviac. Dnes existujú aplikácie, vďaka, ktorým si môžete viesť jednoduchým spôsobom denník Vašich výdajov. Napr. viete koľko ste dali na pivo za minulý mesiac? Koľko ste dali na charitu? Koľko Vás stálo oblečenie? A koľko bývanie? Ja to už viem, používamaplikáciu Toshl finance, ktorá je voľne stiahnuteľná a umožňuje Vám jednoduchým spôsobom pridávať výdaje, ktoré si triedite potom na základe Vami určených typov výdajov napr. zábava, jedlo, bývanie a pod. Nehovorím, že vďaka tejto aplikácii sa z Vás stane fiškálny jastrab, ale ak máte problém s márnotratnosťou, aj toto je cesta ako začať.