Články eye

Autor: PozriPracu

Ako vytvoriť dobré PR

 

Pracovať na ňom môžete tradičnými formami - budovanie vzťahov s médiami , marketingové aktivity , komunikácia na sociálnych sieťach ... alebo si k tomu pozvete veľmi silného spojenca - vlastných zamestnancov .
 

PozriPracu.sk / Miesto, kde si najjednoduchšie nájdete prácu


Dobré PR začína vo vnútri firmy

V podstate je to veľmi triviálne . Predpokladajme , že ste skvelý zamestnávateľ . Ponúkate firemné benefity a uvedomujete si , že každá z generácií vašich zamestnancov túži po niečom inom od pevného zázemia a dobrého finančného ohodnotenia , po statky nehmotné , seberozvojové a teambuildingové alebo teamspiritové .

 

Máte teda presne vytipovaných , koho zo zamestnancov motivujete finančnou odmenou a pre koho je skôr adekvátnym zadosťučinením a krokom k budovaniu lojality netradičný zážitok . A čo viac , zamestnanca informujete o víziách a plánoch vo firme , majú dosť informácií o dianí vo vnútri firmy a vďaka tomu tiež jasnú predstavu o tom , prečo je ich práca prínosom ako pre nich.

 

Vzťahy s verejnosťou sú pre každú firmu kľúčové . Nielen z hľadiska predaja a marketingu , ale aj v kontexte neustáleho prísunu nových zamestnancov alebo uchádzačov o prácu je úplne nevyhnutné mať v očiach verejnosti nastavený kvalitný obraz . Pracovať na ňom môžete tradičnými formami - budovanie vzťahov s médiami , marketingové aktivity , komunikácia na sociálnych sieťach ... alebo si k tomu pozvete veľmi silného spojenca - vlastných zamestnancov.

 

V tomto prípade máte z veľkej časti vyhraté . Prečo ? PR každej firmy začína u jej zamestnancov . Ak sú spokojní budú šíriť vašu dobrú povesť ďalej. Doma , v krčme , na sociálnych sieťach - tvárou v tvár ich blízkym , ktorým sa toto oznámenie bude hodiť v momente , kedy budú oni , alebo niekto z ich okruhu hľadať prácu .

 

Media relations - nakloňte si svojho novinára

 

Druhou veľmi tradičnou metódou , ktorá však znesie uplatnenie len v niektorých prípadoch , je využívanie firemných vzťahov s novinármi . Je to možné vtedy , ak vaša spoločnosť s media relations dlhodobo pracuje . Dlhodobá práca s médiami pomáha vytvoriť pozitívny mediálny obraz vašej spoločnosti . Nestúpajú tak vyššie len v očiach širokej verejnosti , ale aj pred svojimi súčasnými alebo potenciálnymi zamestnancami . Niektoré firmy dokonca lipnú na tom , aby boli v médiách vidieť práve kvôli zlepšeniu pocitu vlastných zamestnancov . Nehľadiac na to , že v prípade , kedy budete nútení prepúšťať , sú dobré vzťahy s novinármi kľúčové pre zachovanie vašej reputácie.
 

Oproti dvom všeobecne známym , ale zriedka naplno využívaným vyššie spomínaným princípom je nasledovný prístup inovatívny a navyše nerastie len na vzťahoch s verejnosťou . Jedná sa o integrácii corporate social responsibility programu do teambuildingových aktivít , rozvoja mäkkých zručností zamestnancov a využiteľnosti celého projektu pre rozvoj vzťahov s verejnosťou jednak v rámci marketingu firmy , jednak v kontexte budovania poste dobrého zamestnávateľa .
Čo sa za zložitú formulkou skrýva ? Predstavte si projekt , na ktorom pracujú sami zamestnanci , vzišiel z ich hláv a v podstate tak vychádza priamo zo srdca vašej firmy . Pri jeho zrode však vedľa zamestnancov ( môžu byť z radov manažmentu , alebo poskladané ako tím naprieč firemnou štruktúrou ) stojí jednak lektor , ktorý sleduje a rozvíja schopnosti členov tímu prezentovať svoje myšlienky , viesť tím , kreatívne uvažovať alebo viesť a participovať na brainstormingu , jednak je prítomný aj PR manažér , ktorý smeruje celý projekt k mediálnej výnosnosti a zodpovedá za premietnutie " ducha firmy " do projektu . Prínosov pre firmu je potom z takto vedeného projektu niekoľko .

 

Vedľa rozvoja softskills a PR výťažnosti je najdôležitejším prvkom takéhoto prístupu práve pocit zamestnancov , že dobrá vec , na ktorej pracujú , nebola nariadená nikým z vedenia firmy a môže sa tak stať doslova srdcovou záležitosťou zamestnancov . Podobne vedené projekty sú potom médiami , vnímané veľmi pozitívne , aktívne budujú pozíciu dobrého zamestnávateľa a navyše sú samotnými zamestnancami opäť aktívne komunikované tvárou v tvár svojim blízkym .