Články eye

Ako osloviť potenciálneho zamestnávateľa

Absolvovať pohovor nie je veda, ale na druhej strane, prípravu naň netreba nikdy podceniť. Najmä ak sa jedná o pozíciu, o ktorú máte skutočne záujem. A aj pokiaľ o ňu až taký záujem nemáte, pretože je dôležité zanechať dobrý dojem kdekoľvek sa objavíte, hlavne, keď sa to týka pracovných vzťahov.

meta 847 x
meta 19. Február 2018

RE-PAS

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu uchádzačom o zamestnanie.

meta 753 x
meta 8. December 2017

Ako postupovať pri výbere zamestnanca?

Vznik každého nového pracovného miesta, rovnako ako jeho obsadenie, je nutné na miestnom úrade práce nahlásiť. Získate podporu úradu práce , môžete vyžadovať informácie o stave na trhu práce a tiež istotu , že zverejnená pracovné pozície zaujme možného zamestnanca .

meta 257 x
meta 22. November 2017

Čo o nás prezrádza reč tela?

Na pracovnom pohovore vás „nepredáva“ len kvalitný životopis, odborná prax, upravený zovňajšok, ale i reč vášho tela. Pri stretnutí s novým zamestnávateľom musíte samozrejme vedieť, aké sú vaše dobré aj slabé stránky a čo zaujímavé mu môžete ponúknuť, ale vášmu budúcemu nadriadenému určite neunikne ani reč vášho tela.

meta 393 x
meta 21. November 2017

Ako hľadať zamestnanca?

Pre zamestnávateľov platí presne to isté, čo pre zamestnancov - musíte vedieť, čo chcete a potrebujete a čo môže za zato ponúknuť. Ak potrebujete hlbšiu analýzu Vášho personálneho obsadenie, môžete využiť aj služby profesionálov.

meta 1656 x
meta 26. August 2017